Streaming - Audiovisuelle tjenester

Danskernes brug af streamingtjenester

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2018

Type:
Analyse, Temarapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver danskernes brug af streamingtjenesterne analyseret. Derudover bliver streaming som en del af bundlede produkter og vores pengeforbrug på tjenesterne belyst. Også nogle af størrelsesforskellene mellem de danske og internationale aktører bliver belyst ud fra deres indholdsbudgetter. Analysen definerer streaming af audiovisuelle tjenester bredt, hvilket vil sige både video on-demand (fx film og serier), streamet tv (fx programmer, nyheder, film og serier) og streaming af korte videoklip (fra især YouTube).

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som alder og køn.