Supplerende aftale

Supplerende aftale om de videregående uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.

26. oktober 2006
Revideret 7. november 2006

Som led i Flerårsaftalen for Kulturministeriets videregående uddannelser for 2007-2010 nedsatte kulturministeren et udvalg med henblik på at undersøge mulighederne for at komme med forslag til mulige fusioner og andre faglige og administrative fællesskaber for Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner.

På baggrund af udvalgets anbefalinger har partierne bag flerårsaftalen for 2007-2010 (Regeringen, DF, S, SF, R ) nu besluttet, at der iværksættes følgende:

Musikkonservatorierne

Det Jyske Musikkonservatorium og Nordjysk Musikkonservatorium fusioneres pr. 1.1. 2010. Det Fynske Musikkonservatorium og Vestjysk Musikkonservatorium samt Skuespillerskolen ved Odense Teater fusioneres pr. 1.1. 2010.

Følgende forudsætninger gælder for fusionerne:

  • Der tilrettelægges en fusionsproces med inddragelse af de studerende og ansatte ved institutionerne.
  • Der skal fortsat være udbud af konservatorieuddannelser svarende til det nuværende aktivitetsniveau både i Esbjerg og Odense.
  • Der skal fortsat være udbud at konservatorieuddannelser svarende til det nuværende aktivitetsniveau både i Århus og Aalborg.
  • Der sikres den nødvendige finansiering af fusionsprocesserne.
  • Fusionen har ikke et besparelsesformål, men har alene til formål at styrke kvaliteten af Kulturministeriets videregående uddannelser.

Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Designskole

Parterne har endvidere drøftet Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Designskole. Parterne kunne ikke opnå enighed om en fusion af Kunstakademiets Arkitektskole og Danmarks Designskole. Aftalepartierne er dog enige om følgende:

  • Danmarks Designskole og Kunstakademiets Arkitektskole kan samlokaliseres på Holmen, og parterne bakker op om kulturministerens planer herom. 
  • Arkitektuddannelsen og designuddannelsen opretholdes som to selvstændige uddannelser.
  • Den videre proces skal inddrage de studerende og ansatte ved institutionerne.
  • Der skal ske en akkreditering af designuddannelsen.

Et flertal bestående af regeringspartierne samt Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti tilkendegiver allerede nu, at de er sindet at gennemføre en fusion af de to institutioner, når den nuværende aftale udløber. Et mindretal bestående af Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre ønsker at afvente de iværksatte tiltag med henblik på senere stillingtagen til spørgsmålet om fusioner.

Opdateret 06. oktober 2020