Gå til indhold

Udveksling af kunst og kultur med udlandet bidrager til at styrke dansk kunst og kultur, men også til at markedsføre Danmark som land, fremme eksporten af kunst- og kulturprodukter og skabe dialog med andre landes kulturer.

Læs mere om:

International kultursamarbejde generelt

Internationaliseringsstrategi

Organisationer: EU, Europarådet, Nordisk Ministerråd og UNESCO

Det Internationale Kulturpanel

Sydslesvigudvalget

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland 

Europæisk Kulturhovedstad 2017

Foto: René Schmidt for Kulturministeriet

Læs om mulighederne for støtte til internationale formål og EU projekter på Kulturministeriets område.

Kontaktudvalget for Det Tyske Mindretal i Sønderjylland sikrer kontakt mellem mindretallet og regering og Folketing.

Sydslesvigudvalget virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget.

Udvalget rådgiver ministeren og træffer afgørelse om tilskud og lån til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.

Hvert EU-medlemsland fører sin egen mediepolitik, mens EU siden 1989 har fastlagt regler og retningslinjer for spørgsmål af fælles interesse på det audiovisuelle område. Også i Europarådet udformes fælles retningslinjer på medieområdet.

Læs mere om international mediepolitik

Det internationale Kulturpanel er et overordnet forpligtende samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet og Økonomi- og Erhvervsministeriet samt de centrale aktører indenfor Danmarks kulturudveksling med udlandet.

Læs mere om kulturpanelet

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.

På kum.dk anvender vi cookies. Cookies er i mange tilfælde nødvendige for at få en hjemmeside til at fungere. Vi bruger cookies til at forbedre dit besøg.


Du kan sige nej tak ved at klikke her.


Læs mere om cookies: Cookiepolitik

(dialogboks slutter)