Dansehallerne - bestyrelse

Dansehallernes bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf tre, herunder formand og næstformand, udpeges af kulturministeren, et medlem udpeges af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, to medlemmer udpeges af Statens Kunstfond, og medarbejderne udpeger en medarbejderrepræsentant.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Merethe Eckhardt (formand) Udviklingsdirektør hos Domstolsstyrelsen 01.05.2022 30.04.2026 50.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Torben Seldrup Direktør hos Musikhuset Esbjerg 01.05.2022 30.04.2026 10.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Karen Arnfred Vedel Lektor, Københavns Universitet 01.05.2020 30.04.2024 10.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Maja Ries Administrativ leder, Teater Grob 01.05.2020 30.04.2024 10.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Thomas Eisenhardt Danser og koreograf, Aaben Dans, Roskilde 01.05.2020 30.04.2024 10.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Anne Mai Slot Vilmann Producent, Dansehallerne 01.05.2022 30.04.2026 10.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 02. maj 2022