Dansehallerne - bestyrelse

Dansehallernes bestyrelse består af syv medlemmer, hvoraf tre, herunder formand og næstformand, udpeges af kulturministeren, et medlem udpeges af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, to medlemmer udpeges af Statens Kunstfond, og medarbejderne udpeger en medarbejderrepræsentant.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Pernille Backhausen (formand) Partner og advokat SIRIUS advokater 01.05.2019 30.04.2022 50.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Lars Sennels (næstformand) Teaterdirektør, Vendsyssel Teater 01.05.2019 30.04.2022 25.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Karen Arnfred Vedel Lektor, Københavns Universitet 01.05.2020 30.04.2024 10.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Maja Ries Administrativ leder, Teater Grob 01.05.2020 30.04.2024 10.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Thomas Eisenhardt Danser og koreograf, Aaben Dans, Roskilde 01.05.2020 30.04.2024 10.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Ulla Gad (medarbejderrepræsentant) Producent, Dansehallerne 01.05.2019 30.04.2022 10.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 09. februar 2021