Dansk Sprognævn - bestyrelse

Bestyrelsen er Dansk Sprognævns øverste ledelse og har det overordnede ansvar for næv­nets virksomhed.

Bestyrelsen skal sammensættes således at den samlede bestyrelse repræsenterer sproglig, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Formanden skal have sprogfaglig baggrund.

Læs om bestyrelsen på Dansk Sprognævns egen hjemmeside

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Henrik Jørgensen (formand) Lektor, dr. phil, Aarhus Universitet 09.04.2021 31.12.2024 50.000 kr.
Lisa Storm Villadsen Professor Københavns Universitet 09.04.2021 31.12.2024
Bettina Buch Ph.d. og docent Professionshøjskolen Absalon 09.04.2021 31.12.2024
Jørgen Schack Seniorkonsulent, Dansk Sprognævn 09.04.2021 31.12.2024
Sussi Olsen Videnskabelig medarbejder Københavns Universitet 09.04.2021 31.12.2024
Martin Holger Juul Lektor, Københavns Universitet 09.04.2021 31.12.2024
Tonny Skovgaard-Jensen Områdechef, Det Kongelige Bibliotek 09.04.2021 31.12.2024
Opdateret 01. april 2022