Dansk Sprognævn - bestyrelse

Bestyrelsen er Dansk Sprognævns øverste ledelse og har det overordnede ansvar for næv­nets virksomhed.

Bestyrelsen skal sammensættes således at den samlede bestyrelse repræsenterer sproglig, økonomisk og ledelsesmæssig indsigt. Formanden skal have sprogfaglig baggrund.

Læs om bestyrelsen på Dansk Sprognævns egen hjemmeside

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Anne Holmen (formand) Professor og centerleder, Københavns Universitet 01.01.2017 31.12.2020 50.000 kr.
Pernille Lindegaard Hjorth Forbundsformand, Forbundet for Kommunikation og Sprog 01.01.2017 31.12.2020
Inger Schoonderbeek Hansen Lektor og institutleder, Aarhus Universitet 01.01.2017 31.12.2020
Jørgen Schack Seniorkonsulent, Dansk Sprognævn 01.01.2017 31.12.2020
Lars Heltoft Professor, Roskilde Universitet 01.01.2017 31.12.2020
Mads Poulsen Lektor, Københavns Universitet 01.01.2017 31.12.2020
Tonny Skovgaard-Jensen IT-chef, Det Kongelige Bibliotek 01.01.2017 31.12.2020
Opdateret 06. oktober 2020