Anti Doping Danmark - bestyrelse

Anti Doping Danmark har til opgave at fremme integriteten i idrætten gennem bekæmpelse at doping i idrætten, gennem forebyggelse og kontrol samt gennem funktionen som sekretariat for den nationale platform til bekæmpelse at matchfixing.

Anti Doping Danmark bliver ledet af en bestyrelse bestående af seks personer.

Læs om Anti Doping Danmarks bestyrelse på antidoping.dk

Bestyrelsens medlemmer

 

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Leif Mikkelsen (Formand) Tidligere medlem af Folketinget 01-01-2019 31-12-2022 143.000 kr (niveau 31. marts 2012)
Bente Skovgaard Kristensen Direktør for Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen i Brøndby Kommune 01-01-2021 31-12-2024 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Ditte Okholm-Naut Direktør i GymDanmark 01-01-2019 31-12-2022 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Henrik Puggard Advokat og Partner ved Kammeradvokaten/Poul Smith 01-01-2021 31-12-2024 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Lars Pedersen Overlæge og klinisk Lektor, Bispebjerg Universitetshospital 01-01-2021 31-12-2024 34.000 kr (niveau 31. marts 2012)
Poul Gade Advokat, Bech-Brunn 01-01-2019 31-12-2022 34.000 kr (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 21. januar 2021