Anti Doping Danmark - bestyrelse

Anti Doping Danmark har til opgave at fremme integriteten i idrætten gennem bekæmpelse at doping i idrætten, gennem forebyggelse og kontrol samt gennem funktionen som sekretariat for den nationale platform til bekæmpelse at matchfixing.

Anti Doping Danmark bliver ledet af en bestyrelse bestående af seks personer.

Læs om Anti Doping Danmarks bestyrelse på antidoping.dk

Bestyrelsens medlemmer

 

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Opdateret 06. oktober 2020