Anti Doping Danmark - bestyrelse

Anti Doping Danmark har til opgave at fremme integriteten i idrætten gennem bekæmpelse at doping i idrætten, gennem forebyggelse og kontrol samt gennem funktionen som sekretariat for den nationale platform til bekæmpelse at matchfixing.

Anti Doping Danmark bliver ledet af en bestyrelse bestående af seks personer.

Læs om Anti Doping Danmarks bestyrelse på antidoping.dk

Bestyrelsens medlemmer

 

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Leif Mikkelsen (Formand) Tidligere medlem af Folketinget 01-03-2023 31-12-2026 143.000 kr. (niveau oktober 2022)
Henriette Engel Brøns Tidl. eliteatlet 01-03-2023 31-12-2026 34.000 kr. (niveau oktober 2022)
Ditte Roth Hulgaard Overlæge og lektor 01-03-2023 31-12-2026 34.000 kr. (niveau oktober 2022)
Bente Skovgaard Kristensen Direktør, Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen, Brøndby Kommune 01-03-2023 31-12-2026 34.000 kr. (niveau oktober 2022)
Lars Pedersen Overlæge, Bispebjerg Hospital 01-01-2021 31-12-2024 34.000 kr. (niveau oktober 2022)
Henrik Puggard Advokat, Kammeradvokaten/Poul Smith 01-01-2021 31-12-2024 34.000 kr. (niveau oktober 2022)
Opdateret 22. marts 2023