Den Arkæologiske Arbejdsgruppe

Slots- og Kulturstyrelsen nedsætter for en treårig periode en arkæologisk arbejdsgruppe til at rådgive styrelsen.

Udvalget kan rådgive om spørgsmål vedrørende prioriteringer i forbindelse med tilskud til arkæologiske undersøgelser, valg af metode i forbindelse med arkæologiske undersøgelser samt implementering og efterlevelse af standarder og strategier for det arkæologiske arbejde.

Læs mere om Den Arkæologiske Arbejdsgruppe på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Gruppens medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Mads Thagaard Runge (formand) Overinspektør 01.09.2016 31.08.2022 0 kr.
Morten Søvsø Leder af Arkæologi, Sydvestjyske Museer 01.09.2016 31.08.2022 0 kr.
Lene B. Frandsen Museumsinspektør 01.09.2016 31.08.2022 0 kr.
Torben Sarauw Nordjyllands Historiske Museum 01.09.2016 31.08.2022 0 kr.
Lutz Klassen Forskningsleder 01.09.2016 31.08.2022 0 kr.
Rune Iversen Københavns Universitet 01.09.2016 31.08.2022 0 kr.
Kristoffer Buch Pedersen Museumsinspektør 01.09.2016 31.08.2022 0 kr.
Opdateret 14. december 2021