Det Arkæologiske Udvalg

Det Arkæologiske Udvalg skal efter behov rådgive i forbindelse med styrelsens administration af de arkæologiske undersøgelser.

Udvalget kan rådgive om spørgsmål vedrørende prioriteringer i forbindelse med tilskud til arkæologiske undersøgelser, valg af metode i forbindelse med arkæologiske undersøgelser samt implementering og efterlevelse af standarder og strategier for det arkæologiske arbejde.

Læs mere om Den Arkæologiske Arbejdsgruppe på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Gruppens medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Esben Aarsleff (formand) Leder af Arkæologien, Museum Nordsjælland 01.01.2022 31.01.2025 0 kr.
Lene Høst Madsen Museumsdirektør, Skanderborg Museum 01.01.2022 31.01.2025 0 kr.
Claus Feveile Museumsinspektør, Sydvestjyske Museer 01.01.2022 31.01.2025 0 kr.
Malene Refshauge Beck Museumsinspektør, Østfyns Museer 01.01.2022 31.01.2025 0 kr.
Niels Algreen Møller Museumsinspektør 01.01.2022 31.01.2025 0 kr.
Mette Klingenberg Teamleder for myndighed og samlinger, Holstebro Museer 01.01.2022 31.01.2025 0 kr.
Henning Matthiesen Seniorforsker, Nationalmuseet 01.01.2022 31.01.2025 0 kr.
Peter Moe Astrup Museumsinspektør, Moesgaard Museum 01.01.2022 31.01.2025 0 kr.
Mette Svart Kristensen Lektor, Aarhus Universitet 01.01.2022 31.01.2025 0 kr.
Kristoffer Buck Petersen Kulturarvschef, Museum Sydøstdanmark 01.01.2023 31.01.2025 0 kr.
Opdateret 10. april 2024