Den Jyske Kunstfond - bestyrelse

Den Jyske Kunstfond er en af de to Regionale kunstfonde og skal understøtte udviklingen af lokale kunstproduktioner og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kunstmiljøer.

Den Jyske Kunstfond dækker Jylland og omliggende øer (f.eks. Fanø, Als, Mors, Livø, Læsø, Anholt og Samsø). Fonden er ledet af en uafhængige bestyrelse med tre medlemmer. Ministeren udpeger bestyrelsesformændene blandt den siddende bestyrelser. Bestyrelsesmedlemmerne har tilsammen en stor og bred erfaring med netop at arbejde i krydsfeltet mellem kunst, kultur, iværksætteri og vækst.

Læs mere om Den Jyske Kunstfond på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Jakob Bonderup (formand) Forstander, Engelsholm Højskole 01.01.2022 31.12.2025 15.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Trine Bang Direktør, Kulturmødet 01.01.2022 31.12.2025 15.575 kr. (niveau 31. marts 2012)
Rikke Andersen Spillestedsleder og booker, Fermanten 01.01.2022 31.12.2025 15.575 kr. (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 23. februar 2022