Den Jyske Kunstfond - bestyrelse

Den Jyske Kunstfond er en af de to Regionale kunstfonde og skal understøtte udviklingen af lokale kunstproduktioner og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kunstmiljøer.

Den Jyske Kunstfond dækker Jylland og omliggende øer (f.eks. Fanø, Als, Mors, Livø, Læsø, Anholt og Samsø). Fonden er ledet af en uafhængige bestyrelse med tre medlemmer. Ministeren udpeger bestyrelsesformændene blandt den siddende bestyrelser. Bestyrelsesmedlemmerne har tilsammen en stor og bred erfaring med netop at arbejde i krydsfeltet mellem kunst, kultur, iværksætteri og vækst.

Læs mere om Den Jyske Kunstfond på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Frank Panduro (formand) Iværksætter og koncertarrangør 01.09.2018 31.12.2021 15.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Trine Jakobsen Administrerende dirketør for Fonden Nørre Vosborg 01.09.2018 31.12.2021 12.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Marianne Kalb Direktør i Kalb PR og Kommunikation 01.09.2018 31.12.2021 12.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Lars Sennels Teaterdirektør, Vendsyssel Teater 01.05.2019 31.12.2021 12.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Dorte West Byrådet, Herning Kommune 01.05.2019 31.12.2021 12.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Jakob Bonderup Forstander, Engelsholm Højskole 01.10.2019 31.12.2021 12.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 06. oktober 2020