Det Grønne Museum - Museumsråd

Det Grønne Museum museumsråd bidrager med organisatorisk, ledelsesmæssig og økonomisk sparring for museets daglige ledelse, og drøfter herunder museets budget, regnskab og årsberetning.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Carsten Ulrich Larsen (formand) Tidligere direktør for Folketinget og Nationalmuseet 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Christian Sune Pedersen (indstillet af Nationalmuseet) Forskningschef Nyere Tid og Verdens Kulturer, Nationalmuseet 01.01.2019 31.12.2026 0 kr.
Joan Brønnum Kvist Kommunikationschef, Danmarks Jægerforbund 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Henning Millard Formand for Venneforeningen for Det Grønne Museum 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Tanja Blindbæk Olsen Afdelingsleder erhvervspolitisk afdeling i Dansk Skovforening 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Hans Gemælke Gårdejer og formand for Djurslands Landboforening 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Marie Aaberg Andersen (indstillet af Gammel Estrup) Souschef, Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum 01.02.2024 31.12.2026 0 kr.
Michelle H. Williams (indstillet af Aarhus Universitet) Institutleder, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet 01.02.2024 31.12.2026 0 kr.
Jan Petersen (indstillet af Norddjurs Kommune) Tidl. MF, tidl. borgmester i Norddjurs Kommune 01.02.2024 31.12.2026 0 kr.
Opdateret 01. februar 2024