Det Grønne Museum - Museumsråd

Det Grønne Museum museumsråd bidrager med organisatorisk, ledelsesmæssig og økonomisk sparring for museets daglige ledelse, og drøfter herunder museets budget, regnskab og årsberetning.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Carsten Ulrich Larsen (formand) Tidligere direktør for Folketinget og Nationalmuseet 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Christian Sune Pedersen (indstillet af Nationalmuseet) Forskningschef Nyere Tid og Verdens Kulturer, Nationalmuseet 01.01.2019 31.12.2022 0 kr.
Joan Brønnum Kvist Kommunikationschef, Danmarks Jægerforbund 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Henning Millard Formand for Venneforeningen for Det Grønne Museum 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Lone Søderkvist Kristensen (indstillet af KU og AAU) Lektor, København Universitet 01.01.2019 31.12.2022 0 kr.
Tanja Blindbæk Olsen Afdelingsleder erhvervspolitisk afdeling i Dansk Skovforening 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Hans Gemælke Gårdejer og formand for Djurslands Landboforening 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Søren Mogensen (indstillet af Norddjurs Kommune) Medlem af Socialdemokratiet i Norddjurs Kommune 01.01.2019 31.12.2022 0 kr.
Britta Andersen (indstillet af Gl. Estrup) Museumsdirektør, Herregårdsmuseet Gl. Estrup 01.01.2019 31.12.2022 0 kr.
Opdateret 02. maj 2023