Det Grønne Museum - Museumsråd

Det Grønne Museum museumsråd bidrager med organisatorisk, ledelsesmæssig og økonomisk sparring for museets daglige ledelse, og drøfter herunder museets budget, regnskab og årsberetning.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Peter Gemælke (formand) Gårdejer og bestyrelsesformand for Løvenholm Fonden 01.01.2017 31.12.2020 0 kr.
Christian Sune Pedersen (indstillet af Nationalmuseet) Overinspektør, Nationalmuseet 01.01.2019 31.12.2023 0 kr.
Joan Brønnum Kvist Kommunikationschef, Danmarks Jægerforbund 01.01.2017 31.12.2020 0 kr.
Lars Nielsen Gårdejer og formand for Venneforeningen 01.01.2017 31.12.2020 0 kr.
Lone Søderkvist Kristensen (indstillet af KU og AAU) Lektor, København Universitet 01.01.2019 31.12.2023 0 kr.
Tanja Olsen Afdelingsleder, Dansk Skovforening 01.01.2017 31.12.2020 0 kr.
Hans Gemælke Gårdejer og formand for Djurslands Landboforening 01.01.2017 31.12.2020 0 kr.
Søren Mogensen (indstillet af Norddjurs Kommune) Norddjurs Kommune 01.01.2019 31.12.2023 0 kr.
Britta Andersen (indstillet af Gl. Estrup) Museumsdirektør, Herregårdsmuseet Gl. Estrup 01.01.2019 31.12.2023 0 kr.
Opdateret 06. oktober 2020