Det Københavnske Teatersamarbejde - bestyrelse

Det Københavnske Teatersamarbejde ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen er beskikket af Kulturministeren og består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen har til opgave at administrere tilskuddet til Det Københavnske Teatersamarbejde og træffer beslutning om overordnede strategiske udviklingsplaner for teatersamarbejdet.

Læs mere på Det Københavnske Teatersamarbejdes egen hjemmeside

Bestyrelsens medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Lisbeth Lollike (formand) Direktør 01.01.2019 31.12.2020
Anders Hold Høiris (næstformand) Direktør 01.01.2019 31.12.2020
Lilian Mogensen Koncerndirektør 01.01.2019 31.12.2020
Gitta Malling Teaterleder 01.01.2019 31.12.2022
Jens Frimann Hansen Teaterleder 01.01.2019 31.12.2022
Opdateret 06. oktober 2020