Det Københavnske Teatersamarbejde - bestyrelse

Det Københavnske Teatersamarbejde ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen er beskikket af Kulturministeren og består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen har til opgave at administrere tilskuddet til Det Københavnske Teatersamarbejde og træffer beslutning om overordnede strategiske udviklingsplaner for teatersamarbejdet.

Læs mere på Det Københavnske Teatersamarbejdes egen hjemmeside

Bestyrelsens medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Ask Agger (formand) Direktør Workz 01.01.2021 31.12.2024
Laila Kildesgaard Direktør KL 01.01.2021 31.12.2024
John Amund Tønnes Direktør, Det Obelske Familiefond 01.01.2019 31.12.2020
Maja Ries Administrativ chef og producent, Teater Grob 14.03.2022 31.12.2022
Jens Frimann Hansen Teaterleder 01.01.2019 31.12.2022
Opdateret 23. marts 2022