Det Kongelige Teater - bestyrelse

Det Kongelige Teater er Danmarks ældste og største teater. Bestyrelsen er Det Kongelige Teaters øverste ledelse og har over for kulturministeren det overordnede ansvar for teatrets virksomhed.

Bestyrelsen træffer beslutning om teatrets budget og ansætter teaterchefen og direktionens øvrige medlemmer.

Læs mere på Det Kongelige Teaters egen hjemmeside

Bestyrelsens medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Bertel Haarder (formand) Folketingsmedlem 01.01.2020 31.12.2023 136.200 kr. årligt (niveau 31. marts 2012)
Gitte Ørskou (næstformand) Direktør 06.04.2022 31.12.2023 87.100 kr. årligt (niveau 31. marts 2012)
May el-Toukhy Filminstruktør 01.01.2020 31.12.2023 74.000 kr. årligt (niveau 31. marts 2012)
Per Christensen - 06.04.2022 31.12.2023 74.000 kr. årligt. (niveau 31. marts 2012)
Kitte Wagner Teaterchef 01.01.2020 31.12.2023 74.000 kr. årligt (niveau 31. marts 2012)
Anders Hjulmand Advokat 01.01.2020 31.12.2023 74.000 kr. årligt (niveau 31. marts 2012)
Martin V. Korshagen (medarbejderrepræsentant) Forestillingsleder 01.01.2020 31.12.2023 74.000 kr. årligt (niveau 31. marts 2012)
Alexander Stæger (medarbejderrepræsentant) Danser 01.01.2020 31.12.2023 74.000 kr. årligt (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 08. august 2022