Europa-Nævnet

Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa (Europa-Nævnet) blev nedsat som følge af afstemningen om Maastricht-traktaten i 1992. Nævnets formål er at ruste danskerne til at tage stilling til europapolitiske spørgsmål gennem upartisk at støtte oplysnings- og debatskabende initiativer i den danske offentlighed.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Erik Skov Christensen (formand) Formand for DKR (Det Kriminalpræventive Råd) 01.01.2020 31.12.2023 68.300 kr. (niveau 31. marts 2012)
Minna Charlotte la Cour Antonsen (næstformand) Selvstændig kommunikationsrådgiver 01.01.2020 31.12.2023 48.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Lone Vase Langballe Regionsrådsmedlem i Region Midtjylland samt formand for Udvalget for Sundhedsinnovation og Erhvervssamarbejde i Danske Regioner og 2. viceborgmester i Viborg Kommune 01.01.2020 31.12.2023 48.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Svend Thorhauge Landsformand for Radikale Venstre 01.01.2020 31.12.2023 48.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Peter Westermann Regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden 01.01.2020 31.12.2023 48.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 02. november 2021