Forfatterskolen - bestyrelse

Forfatterskolen har til formål at tilbyde en forfatteruddannelse baseret på litterær, skriveteknisk kunnen, alment kendskab til litteratur, almen æstetisk debat, herunder en dialog med de øvrige kunstarter og erkendelsesområder, introduktion til og arbejde med alle skønlitterære genrer og virkefelter samt praktisk kendskab til forfatteres vilkår og arbejdsforhold.

Forfatterskolens bestyrelse er ansvarlig for skolens økonomiske drift og valg af leder. Den sikrer, at undervisningen foregår på højeste niveau med bredt udsyn både til den danske og udenlandske litteratur, til tradition og fornyelse.

Læs mere om Forfatterskolen på skolens egen hjemmeside

Bestyrelsens medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Elisabeth Nøjgaard (formand) Direktør for Karen Blixen Museet 01.01.2020 31.12.2023 32.767 kr. (niveau 31. marts 2012)
Mikkel Thykier (lærerrepræsentant) Forfatter 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Tomas Lagermand Lundme Forfatter, billedkunstner og dramatiker 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Charlotte Jørgensen Forlægger 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Lars Bukdahl Forfatter og anmelder 01.01.2018 31.12.2021 0 kr.
Laura Navndrup Koregraf, Den Danske Scenekunstskole 01.07.2020 30.06.2023 0 kr.
Peter Stein Larsen Professor, Aalborg Universitet 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Joakim Lykke Kruse (observatør/ elevrepræsentant) Elev 01.07.2020 30.06.20222 0 kr.
Opdateret 07. december 2021