Idrættens Analyseinstitut - bestyrelse

Idrættens Analyseinstitut er en uafhængig og selvejende institution under Kulturministeriet, der har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet.

Idrættens Analyseinstitut ledes af en bestyrelse, som udpeges af kulturministeren. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Idrættens Analyseinstitut. Bestyrelsen er ansvarlig for instituttets økonomiske dispositioner, herunder at de betingelser og vilkår, der stilles af de tilskudsgivende myndigheder, bliver overholdt.

Læs mere om Idrættens Analyseinstitut på instituttets egen hjemmeside

Bestyrelsens medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Carl Holst (formand) Fhv. Folketingsmedlem, Venstre 01.01.2019 31.12.2022 -
Christine Dartsch Leder, Swedish Research Council for Sport Science 01.01.2019 31.12.2022 26.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Mette Trangbæk Hammer Rektor, Greve Gymnasium 01.01.2019 31.12.2022 26.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Trine Bendix Knudsen Tidl. Sekretariatsleder, Dansk Folkeoplysnings Samråd 01.01.2019 31.12.2022 26.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Kenneth Thue Nielsen Ejer af methods.dk 01.01.2021 31.12.2024 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Tania Dethlefsen Forstander, Gerlev Idrætshøjskole 01.01.2021 31.12.2024 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 15. oktober 2021