Kulturværdiudvalget

Kulturværdiudvalget forvalter lov om sikring af kulturværdier i Danmark og træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvorvidt der kan gives en udførselstilladelse, eller der er tale om en umistelig kulturværdi af afgørende national betydning, som derfor ikke kan tillades udført fra Danmark.

Udvalget forvalter også de EU-retlige regler på området.

Læs mere på Kulturværdiudvalgets hjemmeside

Udvalgets medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Svend Larsen (formand) Direktør 01.07.2015 30.06.2022 0 kr.
Mikkel Bogh (næstformand) Direktør 01.07.2015 30.06.2022 0 kr.
Rane Willerslev Direktør 01.07.2015 30.06.2022 0 kr.
Mette Skovgaard Direktør 01.07.2015 30.06.2022 0 kr.
Anne-Sofie Jensen Rigsarkivar 01.07.2021 30.06.2025 0 kr.
Opdateret 01. juli 2021