Kulturværdiudvalget

Kulturværdiudvalget forvalter lov om sikring af kulturværdier i Danmark og træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvorvidt der kan gives en udførselstilladelse, eller der er tale om en umistelig kulturværdi af afgørende national betydning, som derfor ikke kan tillades udført fra Danmark.

Udvalget forvalter også de EU-retlige regler på området.

Læs mere på Kulturværdiudvalgets hjemmeside

Udvalgets medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Svend Larsen (formand) Direktør, Det Kongelige Bibliotek 01.07.2015 - 0 kr.
Mikkel Bogh (næstformand) Direktør, Statens Museum for Kunst 01.07.2015 - 0 kr.
Rane Willerslev Direktør, Nationalmuseet 01.07.2015 - 0 kr.
Anne-Louise Sommer Direktør, Designmuseum Danmark 08-12-2023 07-12-2027 0 kr.
Anne-Sofie Jensen Rigsarkivar 01.07.2021 - 0 kr.
Opdateret 08. marts 2024