Lokale og Anlægsfonden - bestyrelse

Lokale og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for kultur- og fritidsområdet. Herved forstås alle former for anlæg til idræt, ungdomsformål, teater, museer, udstillinger, musik, film, dans, friluftsliv m.v. Fondens bestyrelse består af syv medlemmer.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Carl Christian Ebbesen (formand) Københavns Kultur- og Fritidsborgmester, KK 01.01.2019 31.12.2022 -
Anne Mette Boye Lektor på Arkitektskolen i Aarhus og partner i Second City 01.01.2017 31.12.2020 34.583,51 kr.
Lars Stentoft Direktør for Kultur, Service og Event, Viborg Kommune 01.01.2017 31.12.2020 34.583,51 kr.
Niels Petersen Næstformand, DGI 01.01.2019 31.12.2022 -
Henriette Mygind Jurist, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed 01.01.2017 31.12.2020 34.583,51 kr.
Hans Natorp Næstformand, DIF 01.01.2017 31.12.2020 34.583,51 kr.
Helle Friis Kristiansen Forbundsbestyrelsesmedlem, DFIF 01.01.2019 31.12.2022
Opdateret 06. oktober 2020