Lokale og Anlægsfonden - bestyrelse

Lokale og Anlægsfondens formål er at udvikle og støtte byggeri inden for kultur- og fritidsområdet. Herved forstås alle former for anlæg til idræt, ungdomsformål, teater, museer, udstillinger, musik, film, dans, friluftsliv m.v. Fondens bestyrelse består af syv medlemmer.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Carl Christian Ebbesen (formand) Fhv. Københavns Kultur- og Fritidsborgmester, KK 01.01.2019 31.12.2022 143.000 kr. (Niveau 31. marts 2012)
Katja Moesgaard 01.01.2021 31.12.2024 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Lars Stentoft Direktør for Kultur, Service og Event, Viborg Kommune 01.01.2021 31.12.2024 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Nels Petersen Næstformand, DGI 01.01.2019 31.12.2022 -
Tina Saaby Stadsarkitekt, Gladsaxe Kommune 01.01.2021 31.12.2024 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Frans Hammer Næstformand, DIF 01-09-2019 31.12.2022
Helle Friis Kristiansen Forbundsbestyrelsesmedlem, DFIF 01.01.2019 31.12.2022 -
Opdateret 08. december 2021