Nationalbibliografisk Udvalg

Den nationalbibliografiske autoritet er placeret i Slots- og Kulturstyrelsen, hvilket indebærer, at det er Slots- og Kulturstyrelsen, der beslutter omfang og kvalitet samt regler for registrering.

For at sikre, at Slots- og Kulturstyrelsen altid har den nødvendige ekspertise til at afgøre dette, har Kulturministeriet nedsat et Nationalbibliografisk Udvalg. Udvalget inddrages ved høringer om ændringsforslag til nationalbibliografien og vejleder desuden Slots- og Kulturstyrelsen i spørgsmål om bibliografisk kontrol.

Se evt. mere herunder eller i vedhæftede kommissorium for udvalget: 

Nationalbiografisk Udvalg (Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside)

Kommissorium for Nationalbibliografisk Udvalg (pdf)

Gruppens medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Emilie Sørine Ullerup Informationsspecialist, Det Kgl. Bibliotek 01.01.2023 31.12.2023 0 kr.
Erik Thorlund Jepsen Bibliotekschef, Fredericia Bibiotek 01.07.2022 31.12.2023 0 kr.
Erik Bachmann Pedersen Bibliotekskonsulent, Syddansk Universitetsbibliotek 01.09.2021 31.12.2023 0 kr.
Hanne Hørl Hansen Bibliografisk chefkonsulent, DBC D1G1TAL 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Marie Maersk Deleuran Informationsspecialist, Det Kgl. Bibliotek 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Pernille Saul Senior IT-konsulent, KOMBIT 01.01.2020 31.12.2023 0 kr.
Anders Cato Specialkonsulent, SLKS 0 kr.
Opdateret 06. februar 2023