Nationalmuseet - museumsråd

Museumsrådet bidrager med organisatorisk, ledelsesmæssig og økonomisk sparring for museets daglige ledelse, og drøfter herunder museets budget, regnskab og årsberetning. Rådet bidrager desuden med sparring omkring museets faglige strategier og udvikling.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Brian Mikkelsen (formand) Adm. Direktør i Dansk Erhverv 16.03.2021 31.01.2024
Søren Kaare-Andersen Direktør, Bikubenfonden 01.01.2019 01.01.2023
Anne Skovbro Adm. Direktør i By & Havn 16.03.2021 31.01.2024
Jonas Bjørn Jensen Medlem af Københavns Borgerrepræsentation 16.03.2021 31.01.2024
Sanne Houby-Nielsen Direktør, Stiftelsen Nordiska Museet 01.01.2019 01.01.2023
Jens Oddershede Professor, Syddansk Universitet 01.01.2019 01.01.2023
Opdateret 02. december 2022