Nota - Rådgivende Udvalg

Notas Rådgivende Udvalg bidrager med rådgivning og sparring. Notas Rådgivende Udvalg skal primært fokusere på principielle udfordringer, og udvalget skal være velorienteret om og have lejlighed til at drøfte væsentlige principielle ændringer i Notas virke.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Roland Esaiasson (formand) Formand for udvalget 01.01.2021 31.12.2024 3.900 kr. (niveau 31. marts 2012)
Jesper Holten Dansk Blindesamfund 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Karen Marie Pedersen Dansk Blindesamfund 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Anders Bredsdorff Ordblinde/Dysleksiforeningen 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Kirsten Weile Ordblinde/Dysleksiforeningen 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Rasmus Ib Madsen SUMH – Sammenslutningen af Unge Med Handicap 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Anders Fransson Foreningen Danske DøvBlinde 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Jackie Lehmann Hansen Foreningen Danske DøvBlinde 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Kia Schou Borggaard Børne- og Undervisningsministeriet 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Jakob Heide Petersen Udpeget af Bibliotekssektoren 01.01.2021 31.12.2024 0 kr.
Michael Karvø (deltager fra Nota) Konstitueret direktør 01.07.2017 31.12.2020 0 kr.
Lene Harder (deltager fra Nota) Bibliotekschef 01.05.2017 31.12.2020 0 kr.
Ulla Skytte (deltager fra Nota) Sekretær 01.07.2017 31.12.2020 0 kr.
Opdateret 06. september 2023