Nota - Rådgivende Udvalg

Notas Rådgivende Udvalg bidrager med rådgivning og sparring. Notas Rådgivende Udvalg skal primært fokusere på principielle udfordringer, og udvalget skal være velorienteret om og have lejlighed til at drøfte væsentlige principielle ændringer i Notas virke.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Roland Esaiasson (formand) Tidligere generaldirektør for Myndigheten för tilgängliga medier, MTM, Sverige 01.01.2020 31.12.2023 3.900 kr. (niveau 31. marts 2012)
Ask Løvbjerg Abildgaard Dansk Blindesamfund 01.07.2017 31.12.2020 0 kr.
Kirsten Weile Ordblinde/ Dysleksiforeningen i Danmark 01.07.2017 31.12.2020 0 kr.
Jacob Monies Danske Handicaporganisationer 01.04.2017 31.12.2020 0 kr.
Gert Weingardt Foreningen Danske DøvBlinde 01.05.2017 31.12.2020 0 kr.
Sanne Larsen Udpeget af Undervisningsministeriet 01.07.2017 31.12.2020 0 kr.
Michael Wright Direktør 01.07.2017 31.12.2020 0 kr.
Lene Harder Bibliotekschef 01.07.2017 31.12.2020 0 kr.
Mette Høxbroe Udpeget af Bibliotekssektoren 15.08.2019 15.08.2019 0 kr.
Karen Marie Pedersen (suppleant) Dansk Blindesamfund, suppleant for Ask Løbjerg Abildgaard 01.07.2017 31.12.2020 0 kr.
Mogens Schmidt (suppleant) Ordblinde/Dysleksiforeningen i DK, Suppleant for Kirsten Weile 01.07.2017 31.12.2020 0 kr.
Heidi Thamestrup (suppleant) Danske Handicaporganisationer, suppleant for Jacob Monies 01.05.2017 31.12.2020 0 kr.
Birgit Larsen (suppleant) Foreningen Danske DøvBlinde, suppleant for Gert Weingardt 01.07.2017 31.12.2020 0 kr.
Opdateret 03. juni 2022