Øernes Kunstfond - bestyrelse

Øernes Kunstfond er en af de to Regionale kunstfonde og skal understøtte udviklingen af lokale kunstproduktioner og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og kunstmiljøer.

Øernes Kunstfond dækker Fyn og Sjælland og omliggende øer dog med undtagelse af hovedstadsområdet. Hovedstadsområdet er defineret som hele Region Hovedstaden med undtagelse af Bornholm.
Fonden er ledet af en uafhængige bestyrelse med tre medlemmer. Ministeren udpeger bestyrelsesformændene blandt den siddende bestyrelser. Bestyrelsesmedlemmerne har tilsammen en stor og bred erfaring med netop at arbejde i krydsfeltet mellem kunst, kultur, iværksætteri og vækst.

Læs mere om Øernes Kunstfond på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside

Bestyrelsens medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Sarah Smed (formand) Formidlingschef, Forsorgsmuseet i Svendborg 01.01.2022 31.12.2025 15.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Pia Wirnfeldt Forfatter 01.01.2022 31.12.2025 13.350 kr. (niveau 31. marts 2012)
Kristoffer Møller Hansen Adm. Direktør, Sjællands Teater 01.01.2022 31.12.2025 13.500 kr. (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 16. maj 2022