Radio- og tv-nævnet

Radio- og tv-nævnet er et uafhængigt nævn, som træffer afgørelser mv. på radio- og tv-området.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Søren Sandfeld Jakobsen (formand) Professor i jura, CBS 01.01.2021 31.12.2024 135.302,10 kr. (niveau 31. marts 2012)
Lisbeth Dyerberg (næstformand) Direktør, cand.jur. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring 01.01.2021 31.12.2024 65.480,40 kr. (niveau 31. marts 2012)
Merethe Eckhardt Udviklingschef 01.01.2021 31.12.2024 41.401,69 kr. (niveau 31. marts 2012)
Ulf Lund Direktør, cand. jur., Nordlys 01.01.2021 31.12.2024 41.401,69 kr. (niveau 31. marts 2012)
Peter C. Madsen Fhv. afdelingsleder 01.01.2021 31.12.2024 41.401,69 kr. (niveau 31. marts 2012)
Hanne Bruun Professor, phd. i Kultur- og Medievidenskab, 01.01.2021 31.12.2024 41.401,69 kr. (niveau 31. marts 2012)
Rikke Bekker Chefredaktør, Fyns Amtsavis 01.01.2021 31.12.2024 41.401,69 kr. (niveau 31. marts 2012)
Kristian Danholt Journalist 01.01.2021 31.12.2024 41.401,69 kr. (niveau 31. marts 2012)
Gitte Rabøl Journalist og selvstændig rådgiver 01.01.2021 31.12.2024 41.401,69 kr. (niveau 31. marts 2012)
Elisabeth Michelsen (formand i særlige sager) Byretsdommer 01.01.2021 31.12.2024
Trine Baumbach (medlem i særlige sager) Lektor 01.01.2021 31.12.2024
Opdateret 18. marts 2021