Sport Event Denmark - bestyrelse

Sport Event Denmark er stiftet i 2008 som opfølgning på arbejdet i Idrætsfonden Danmark. Sport Event Denmark har til formål at tiltrække større internationale idrætsbegivenheder til Danmark, herunder større internationale breddeidrætsbegivenheder.

Sport Event Denmark støtter gennem rådgivning, formidling, hvervetilskud, administrationstilskud og underskudsgarantier specialforbund og andre i forbindelse med ansøgning om samt planlægning og gennemførelse af større internationale idrætsbegivenheder. 

Læs mere om Sport Event Danmark på institutionens egen hjemmeside

Bestyrelsens medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Hans Christian Østerby (formand) Borgmester, Holstebro Kommune 01.01.2019 31.12.2022 -
Kit Lykketoft Director of Conventions, Wonderful Copenhagen 01.01.2021 31.12.2024 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Benedikte Kiær Borgmester, Helsingør Kommune 01.01.2019 31.12.2022
Elisabeth Milton Tidl. kommerciel direktør 01.01.2021 31.12.2021 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Dorte Vibjerg Adm. direktør, Sparta 01.01.2019 31.12.2022 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Erik Kristensen Fritid- og landdistriktschef, Aalborg Kommune 01.01.2021 31.12.2024 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 26. januar 2021