Sport Event Denmark - bestyrelse

Sport Event Denmark er stiftet i 2008 som opfølgning på arbejdet i Idrætsfonden Danmark. Sport Event Denmark har til formål at tiltrække større internationale idrætsbegivenheder til Danmark, herunder større internationale breddeidrætsbegivenheder.

Sport Event Denmark støtter gennem rådgivning, formidling, hvervetilskud, administrationstilskud og underskudsgarantier specialforbund og andre i forbindelse med ansøgning om samt planlægning og gennemførelse af større internationale idrætsbegivenheder. 

Læs mere om Sport Event Danmark på institutionens egen hjemmeside

Bestyrelsens medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Hans Christian Østerby (formand) Borgmester, Holstebro Kommune 01.01.2019 31.12.2022 -
Jan Olsen Adm. direktør, Visit Denmark 01.01.2017 31.12.2020 34.584 kr.
Benedikte Kiær Borgmester, Helsingør Kommune 01.01.2019 31.12.2022
Elisabeth Milton Tidl. kommerciel direktør 01.01.2017 31.12.2020 34.584 kr.
Dorte Vibjerg Adm. direktør, Sparta 01.01.2017 31.12.2020 -
Torben Frølich Direktør for Kultur, Fritid og Unge 01.01.2017 31.12.2020 34.584 kr.
Opdateret 06. oktober 2020