Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget er et udvalg i Folketinget, der virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Sydslesvigudvalget træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud og lån til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.

Læs mere om Sydslesvigudvalget

Udvalgets medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Christian Juhl (formand) Folketingspolitiker, Enhedslisten 10.09.2019 04.06.2023 Honoreres pr. møde
Birgitte Vind Folketingspolitiker, Socialdemokratiet 15.08.2020 04.06.2023 Honoreres pr. møde
Anni Matthisen Folketingspolitiker, Venstre 10.09.2019 04.06.2023 Honoreres pr. møde
Merete Dea Larsen Dansk Folkeparti 07.03.2022 04.06.2023 Honoreres pr. møde
Rune Christiansen Radikale Venstre 10.09.2019 04.06.2023 Honoreres pr. møde
Karina Lorenzen Dehnhardt Folketingspolitiker, Socialistisk Folkeparti 10.09.2019 04.06.2023 Honoreres pr. møde
Niels Flemming Hansen Folketingspolitiker, Konservativt Folkeparti 10.09.2019 04.06.2023 Honoreres pr. møde
Opdateret 11. marts 2022