Sydslesvigudvalget

Sydslesvigudvalget er et udvalg i Folketinget, der virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Sydslesvigudvalget træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud og lån til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.

Læs mere om Sydslesvigudvalget

Udvalgets medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Benny Engelbrecht (formand) Folketingspolitiker, Socialdemokratiet 10.01.2023 31.10.2026 Honoreres pr. møde
Niels Flemming Hansen Folketingspolitiker, Konservativt Folkeparti 10.09.2019 31.10.2026 Honoreres pr. møde
Anni Matthisen Folketingspolitiker, Venstre 10.09.2019 31.10.2026 Honoreres pr. møde
Henrik Frandsen Folketingspolitiker, Moderaterne 07.03.2022 31.10.2026 Honoreres pr. møde
Christian Juhl Enhedslisten 10.09.2019 31.10.2026 Honoreres pr. møde
Henrik Dam Kristensen Socialdemokratiet 10.09.2019 31.10.2026 Honoreres pr. møde
Patrick Culmsee Bryld Madsen Danmarksdemokraterne 10.09.2019 31.10.2026 Honoreres pr. møde
Opdateret 24. april 2023