Team Danmark - bestyrelse

Bestyrelsen er Team Danmarks øverste myndighed og forestår den daglige ledelse af Team Danmark gennem direktionen.

Team Danmarks bestyrelse består af otte medlemmer, hvoraf de fire udpeges af Kulturministeren, herunder formanden. De sidste fire medlemmer udpeges af Danmarks Idrætsforbund.

Læs mere om Team Danmark på institutionens egen hjemmeside

Bestyrelsens medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Lars Krarup (formand) Borgmester, Herning 01.06.2020 31.05.2024 143.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Flemming Knudsen (Næstformand) 01.06.2020 31.05.2022 -
Kenneth Kruse Larsen Studielektor, Aalborg Universitet 01.06.2018 31.05.2022 -
Susanne Ward Fhv. elitesejler og formand, Aktivkomiteen 01.06.2020 31.05.2024 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Poul Sand Erhvervsmand, bestyrelsesmedlem og formand 01.06.2020 31.05.2024 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Sara Petersen Elite Hækkeløber 03.06.2020 31.05.2024 34.000 kr. (niveau 31. marts 2012)
Anne Engdal Stig Christensens Adm. direktør, TV2 01.06.2018 31.05.2022 -
Lykke Friis Direktør, Tænketanken Europa 01.06.2018 31.05.2022 -
Opdateret 06. oktober 2020