Tegnsprogsrådet

Tegnsprogsrådet er et råd under Kulturministeriet med hjemmel fra Dansk Sprognævn.

 

Rådets medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Asger Bergmann (formand) Fhv. uddannelseschef for Center for Tegnsprog, KC og fhv. formand for Danske Døves Landsforbund (indstillet af Dansk Sprognævn) 2021 2022
Julie Bakken Jepsen Ph.d.-studerende, Aarhus Universitet (indstillet af Dansk Sprognævn) 2021 2022
Anette Thiesen Fhv. afdelingsleder hos Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Center for Høretab (indstillet af Børne- og Socialministeriet) 2019 2022
Jette Hedegaard Kristoffersen Fhv. leder for Ordbog Over Dansk Tegnsprog, KP (indstillet af Uddannelses- og Forskningsministeriet) 2019 2022
Lars Knudsen Landsformand, Danske Døves Landsforbund (indstillet af Danske Døves Landsforbund) 2019 2022
Opdateret 18. marts 2021