Tegnsprogsrådet

Tegnsprogsrådet er et råd under Kulturministeriet med hjemmel fra Dansk Sprognævn.

 

Rådets medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Flemming Wang Jensen Afdelingsleder for Center for høretab, Region Sydanmark (indstillet af Social- og Ældreministeriet) 2023 2026 0 kr.
Tinne Lund Tegnsprogstolk (Indstillet af Uddannelses- og forskningsministeriet) 2023 2026 0 kr.
Helle Skjoldan Kommunikationsmedarbejder ved Danske Døves Landsforbund (indstillet af Danske Døves Landsforbund) 2023 2026 0 kr.
Mads Jonathan Pedersen Undervisningskonsulent i Tegnsprogs- og skrivetolkeuddannelsen (indstillet af Dansk Sprognævn) 2023 2026 0 kr.
Vivien Mirjam Batory Institutionsleder og redaktør, Døvefilm (indstillet af Dansk Sprognævn) 2023 2026 0 kr.
Opdateret 22. september 2023