Tipsungdomsnævnet

Tipsungdomsnævnet er et uafhængigt nævn og har en række selvstændige beføjelser bl.a. at udstede retningslinjer for midlernes fordeling, at påse at retningslinjerne overholdes, at godkende budget og regnskab for midlerne til Dansk Ungdoms Fællesråd og behandle klager over Dansk Ungdoms Fællesråds afgørelser.

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Bente Hagelund Rektor, cand. jur. 01.02.2021 31.01.2025 32.640 kr. (niveau 31. marts 2012)
Karen Friis Forstander, Nørgaards Højskole 21.09.2021 31.08.2025 20.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Søren Jensen Partner, statsautoriseret revisor, Deloitte 31.03.2023 31.03.2027 20.400 kr. (niveau 31. marts 2012)
Opdateret 10. april 2024