Udvalget vedr. Tilgængelighedspraksis

Arkivtilgængelighedsudvalget

Udvalget beskæftiger sig med arkivenheders tilgængelighed for offentligheden og er nedsat med henblik på at vurdere praksis på tilgængelighedsområdet. Udvalgets medlemmer udpeges af kulturministeren.

Udvalgets medlemmer

Navn Stilling/titel Beskikket fra Beskikket til Honorar
Anders Martin Jensen (formand) Dommer 01.01.2019 31.12.2021 60.000 kr. (fast, årligt honorar)
Christina Moshøj cand.jur. 01.01.2019 31.12.2021 0 kr.
Villy Dall Journalist 01.01.2019 31.12.2021 0 kr.
Caroline Rubow Fuldmægtig 01.01.2019 31.12.2021 0 kr.
Theis Peter Riber Pens. kommandørkaptajn 01.01.2019 31.12.2021 0 kr.
Rasmus Mølgaard Mariager Lektor 01.01.2019 31.12.2021 0 kr.
Flemming Nielsen Seniorkonsulent 01.01.2019 31.12.2021 0 kr.
Heidi Vad Jønsson ph.d., lektor 01.01.2019 31.12.2021 0 kr.
Opdateret 20. oktober 2020