Nødpuljer forlænget for kulturinstitutioner mv.

En lang række tiltag er iværksat for at holde hånden under kulturinstitutioner rundt omkring i Danmark. Regeringen har forlænget en række af initiativerne, så de gælder frem til slutningen af august.

Det gælder for kompensation til særligt nødlidende kulturinstitutioner, der skal sikre, at ellers veldrevne kulturinstitutioner ikke går konkurs som følge af COVID-19 – samt ordningen, der giver mulighed for at få kompensation for produktionsomkostninger, som ikke kan kompenseres via kompensationsordningen for faste omkostninger og løn. 

Dertil har regeringen forlænget lønkompensationsordningen til og med den 29. august. 

Samtidig er der etableret en ny, målrettet kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder og selvejende institutioner mv., der er eller har været omfattet af visse COVID-19-relaterede restriktioner, herunder forbud mod at holde åbnet. Ordningen vil gælde i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020, hvorefter ordningen vil ophøre. Institutioner, hvor forbuddet mod at holde åbent ophæves fra den 8. juni og frem, vil dog alene kunne få kompensation for faste omkostninger i perioden fra og med den 9. juli 2020 til og med den 8. august 2020.

For institutioner, der har forbud mod at holde åbent, kompenseres faste omkostninger med 100 pct. i den periode, som forbuddet gælder, såfremt institutionen ingen omsætning har i perioden.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets Corona-hotline: 33 74 50 00