Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement består af en direktion, et ledelses- og kommunikationssekretariat, et servicecenter og tre fagenheder: Koncernøkonomi, Kunst og Kultur samt Medier, Folkeoplysning og Idræt.

Minister og direktionen

Læs mere om kulturministeren

Læs mere om direktionen

Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Servicerer ministeren og direktion og varetager pressearbejde og kommunikationsopgaver i Kulturministeriets departement og Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt Ledeleses- og Kommunikationssekretariatet

Kunst og Kultur

Varetager områderne ophavsret, arkiver, biblioteker, museer, bygningsfredning, arkæologi, sikringsopgaver, zoologiske anlæg, forskning, sprog, film, kultur- og erhvervssamarbejdet, kulturturisme, samarbejde med kommunerne på kulturområdet. Scenekunst, musik, litteratur, billedkunst, arkitektur, kunsthåndværk og design, videregående, kunstneriske uddannelser, kultur til børn og unge, international kulturudveksling.

Kontakt Kunst og Kultur via departementets hovedpostkasse

Medier, folkeoplysning og idræt

Varetager områderne medier (radio, tv og dagbladstøtte), idræt (bredde- og eliteidræt, antidoping og børneattester), folkeoplysning og højskoler samt internationalt kultursamarbejde.

Kontakt Medier, folkeoplysning og idræt via departementets hovedpostkasse

Koncernøkonomi

Varetager styringen af Kulturministeriets bevillinger m.v. Koncernøkonomi står også for budget- og regnskabsopgaver for Kulturministeriets departement, Slots- og Kulturstyrelsen og 2 små statsinstitutioner.

Kontakt Koncernøkonomi via departementets hovedpostkasse

Servicecentret

Står for intern service og indkøb.

Kontakt Servicecentret via departementets hovedpostkasse