Kulturministeriets departement

Kulturministeriets departement består af en direktion, Ledelses- og Kommunikationssekretariatet, servicecentret og fagenhederne: Koncernøkonomi, Uddannelse, Kulturbevaring, Internationalt kultursamarbejde og Ophavsret samt Medier, Idræt og Kunst.

     

 (Klik for større visning)

Minister og direktionen

Læs mere om kulturministeren

Læs mere om direktionen

Ledelses- og Kommunikationssekretariatet

Servicerer ministeren og direktion og varetager pressearbejde og kommunikationsopgaver i Kulturministeriets departement og Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontakt Ledeleses- og Kommunikationssekretariatet

Uddannelse, Kulturbevaring, Internationalt kultursamarbejde og Ophavsret (UKIO)

Varetager områderne videregående kunstneriske uddannelser, arkiver, biblioteker, museer, bygningsfredning, arkæologi, sikringsopgaver, zoologiske anlæg, forskning, sprog,  internationalt kultursamarbejde i FN, EU, Norden mv, international kulturudveksling og  ophavsret. Derudover varetages opgaver vedrørende Folkeoplysning, Folkehøjskoler, kultur- og erhvervssamarbejde, kulturturisme, samarbejde med kommunerne på kulturområdet og kultur til børn og unge.

Kontakt UKIO via departementets hovedpostkasse

Medier, Idræt og Kunst (MIK)

Varetager områderne medier (radio, tv samt støtte til trykte og internetbaserede nyhedsmedier), film, idræt (bredde- og eliteidræt, antidoping og børneattester), Sydslesvig og kunst (Scenekunst, musik, litteratur, billedkunst, arkitektur, kunsthåndværk og design).

Kontakt MIK via departementets hovedpostkasse

Koncernøkonomi

Varetager styringen af Kulturministeriets bevillinger m.v. Koncernøkonomi står også for budget- og regnskabsopgaver for Kulturministeriets departement, Slots- og Kulturstyrelsen og 2 små statsinstitutioner.

Kontakt Koncernøkonomi via departementets hovedpostkasse

Servicecentret

Står for intern service og indkøb.

Kontakt Servicecentret via departementets hovedpostkasse