Støtte

Under Kulturministeriet er der en række støtteordninger til kunst og kultur.

Midlerne til kulturtilskud kommer dels fra Finansloven, dels fra Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne (tidligere: tips- og lottomidler), som fordeles hver forår. Udlodningsmidlerne fordeles i puljer, som kan variere fra år til år.

Fordeling af midler til almen kultur og idræt

De kulturelle udlodningsmidler er opdelt på en række puljer med tilskud til alle grene inden for kulturområdet. En del af midlerne fordeles via Slots- & Kulturstyrelsen.

Få overblik over alle Slots- & Kulturstyrelsens tilskudsordninger på styrelsens hjemmeside

Læs om fordelingen af Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne i tipsaktstykket: Aktstykke 105 (Tiltrådt den 21. juni 2012)

Tipspulje til almennyttige formål

1. februar 2008 overtog Kulturministeriet ansvaret for aktstykkepuljen og den landsdækkende tipspulje til almennyttige formål, der tidligere blev administreret af Finansministeriet ved Økonomistyrelsen.

Læs mere om udlodningspulje til almennyttige formål 
Læs om fordelingen af udlodningsmidler til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål: Aktstykke 106 (tiltrådt 7. juni 2012)