Anbefalinger til genstart af kultur og idræt

Kultur- og idrætslivets genstartsteam har nu afleveret anbefalinger til, hvilke initiativer der kan hjælpe til, at Danmark har et levende kultur- og idrætsliv på trods af COVID-19-restriktioner.

Pressemeddelelse
26.02.2021

Genstartsteamet har i løbet af januar og februar måned drøftet, hvilke løsninger der bedst kan være med til at genåbne kultur- og idrætslivet.

De er nu nået frem til et sæt af anbefalinger, der spænder fra bl.a. nationale kampagner over testforsøg med store forsamlinger og digitalt innovationslaboratorium til forslag om økonomiske genstartspuljer. Efter afleveringen af anbefalingerne skal disse politisk behandles.

Kulturminister Joy Mogensen siger:

”Genstartsteamet har leveret et stort arbejde med at indsamle og bearbejde forslag fra kultur- og idrætsaktører fra nær og fjern. Nu vil jeg bringe anbefalingerne videre til mine politiske kollegaer, så vi sammen kan beslutte, hvad vi kan føre ud i virkeligheden. Det er altafgørende, at vi får så meget som muligt gang i kultur og idrætten under de forhold, vi lige nu lever under.”

Formand for genstartsteamet adm. direktør i DBU Jakob Jensen siger:

”Vi har foretaget en grundig screening af idræts- og kulturlivet og er mødtes med ca. 80 aktører i sektoren. Vi peger på, at sektoren er udfordret af stor uvished om, hvornår hvad kan sættes i værk igen. Vi er enige om, at Corona-krisen har skadet de vigtige fællesskaber, som idræts- og kulturlivet giver. De aktuelle problemer i sektoren kan ikke løses med et fingerknips. Men vi peger på nogle løsninger, der giver mulighed for at afprøve nye formater og dermed understøtte store og små kultur- og idrætsbegivenheder. Fx støtter et samlet genstartsteam, at idræts- og kulturlivet tænkes ind i arbejdet med et Corona-pas, så det hurtigst muligt kan komme i anvendelse i sektoren. Jeg håber, den politiske aftalekreds vil tage højde for vores anbefalinger, når den fordeler de 50 mio. kr. Tak til alle, der har bidraget til arbejdet.”

Næstformand for genstartsteamet adm. direktør Roskilde Festival-Gruppen Signe Lopdrup siger:

”Kultur- og idrætslivet er hårdt ramt af nedlukning og restriktioner. Vi har i vores arbejde mødt en sektor, der på den ene side kæmper hårdt for overlevelse og på den anden side gør alt, hvad der er muligt for at spille ind med bud på løsninger og udvikling af formater, der kan bane vejen for de kultur- og idrætsoplevelser, vi alle mangler så meget. Vores anbefalinger løser bestemt ikke alle udfordringerne, men jeg håber, de kan være med til at inspirere og åbne nye muligheder for aktørerne og dermed bane vejen for genåbningen af kultur- og idrætslivet, så vi kan mødes om de fællesskabende oplevelser igen.”

Her er anbefalingerne


Læs idékataloget og anbefalingerne her

Læs udfordringsbillede fra genstartsteamet her 

Baggrund for genstartsteamet

Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier besluttede i efteråret 2020 at nedsætte et genstartsteam, hvis opgave var at anbefale initiativer til at understøtte, at borgerne fortsat kommer til at bruge kulturen på trods af begrænsninger og for at bidrage til omstilling i kulturlivet.

Der er afsat 50 mio. kr. til at gennemføre initiativer i genstartsteamet.

Læs hele kommissoriet for genstartsteamet her 

Genstartsteamets medlemmer

 • Formand Jakob Jensen, adm. direktør DBU
 • Næstformand: Signe Lopdrup, adm. direktør, Roskilde Festival-Gruppen
 • Peter Mark Lundberg, direktør Dansk Teater
 • Tine Fischer, direktør CPH:Dox
 • Esben Marcher, sekretariatschef Dansk Live
 • Christine Buhl Andersen, forkvinde Ny Carlsbergfondet
 • Anne-Mette Trier, leder DIF Innovation Lab
 • Georg Sørensen, adm. direktør MCH (Messecenter Herning, Herning Kongrescenter, MCH Arena og Jyske Bank Boxen)
 • Mikael Fock, chef og kunstnerisk leder Kulturværftet
 • Sara Indrio, musiker og formand for Dansk Artist Forbund
 • Claus Jensen, direktør Varde Museerne

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16