Ligestilling af film i Rigsfællesskabet

Nu bliver det nemmere for film på færøsk og grønlandsk at få filmstøtte i Danmark. I den nye filmaftale for 2024-2027 fremgår det, at danskproducerede film på færøsk og grønlandsk ligestilles med dansksprogede film ved ansøgning om støtte.

Pressemeddelelse
15.11.2023

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:
”Jeg er glad for, at vi med filmaftalen stopper med at forskelsbehandle sprog inden for Rigsfællesskabet. Vi har i filmaftalen fjernet et benspænd, som skal gøre det nemmere for film på færøsk og grønlandsk, der har en dansk hovedproducent, at søge støtte fra DFI. Det kan få det spirende filmmiljø i Grønland og Færøerne til at gro til gavn for hele Rigsfællesskabet. Der er stærke historier at fortælle og ikke mindst blive klogere på.”

Aki-Matilda Høegh-Dam, MF for Siumut, siger:
”Der er efterhånden ingen tvivl om, hvor vi i Siumut står, når det gælder retten til vores folks eget sprog. Kunst og kultur går hånd i hånd, og vi har i Kalaallit Nunaat kreative og formidable filmproducere, der får mulighed for at udvikle sig videre. Jeg har altid arbejdet for, at Kalaallit Inuit kunstnere skal have mulighed for at dyrke kunsten uden at få i kompromis med sprog og kultur. Efter et godt samarbejde er der blevet lavet en god aftale, der vil gavne de grønlandske filmproducenter, der forbedrer muligheden for at søge støtte til filmproduktion gennem DFI ved brug af eget sprog.”

Aaja Chemnitz, MF for Inuit Ataqatigiit, siger:
"Det glæder mig, at vi med denne filmaftale får fjernet en strukturel hindring for grønlandske filmfolk. Vi baner vejen for fælles storytelling og mere nuanceret viden om hinanden i Rigsfællesskabet, hvilket kan vække nysgerrigheden og styrke relationen mellem vores lande. Det er meget glædeligt ministeren og forligspartierne har bakket helhjertet op om mit ønske herom."

Anna Falkenberg, MF for Sambandsflokkurin, siger:
“Den nye filmaftale er en vindersag for både seere og producenter. Seere vil få bedre indsigt i færøske og grønlandske forhold, samtidig med at det færøske og grønlandske filmiljø får en bedre mulighed for at udfolde sig, idet alle tre sprog i rigsfællesskabet bliver ligestillet.

Antallet af film på færøsk og grønlandsk er voksende, og derfor er det særdeles vigtigt, at disse produktioner har de bedste betingelser for at søge om støtte, hvis projekterne skal realiseres.”

Sjúrður Skaale, MF for Javnaðarflokkurin, siger:
”Det er snart to år siden, at jeg rejste denne sag over for den forhenværende kulturminister efter at have talt med det færøske filmhus, Dansk Filminstitut og partiernes kulturordførere. Sagen var på vej til at blive løst, men bortfaldt ved valget for et år siden. Jeg er meget glad og taknemmelig for kulturministerens vilje til nu at få den løst, således at film, der helt eller delvis foregår på færøsk eller på Færøerne nu kan regne med produktionsstøtte på lige fod med danske film, hvis de lever op til de kunstneriske krav.” 

Fakta om aftalen
En ny filmaftale for 2024-2027 er indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, De Radikale, Dansk Folkeparti og Alternativet.

For at styrke film på grønlandsk og færøsk er forligspartierne enige om at sidestille danskproducerede film på grønlandsk og færøsk, så danske producenter kan søge støtte til film på grønlandsk og færøsk på lige fod med dansksprogede film.

Filmloven gælder ikke for Grønland og Færøerne, og DFI kan derfor ikke støtte produktioner fra disse lande. Til gengæld kan DFI nu frem over støtte filmproduktioner med grønlandsk og færøsk sprog, hvis der er en dansk hovedproducent. Sådan som reglerne har været indtil nu, har de været kategoriseres som film på et udenlandsk sprog, hvor DFI kun har kunnet støtte 1-2 film årligt.

Læs mere om aftalen her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16