Massivt løft af kulturområdet i finansloven

Finansloven sætter over 1 milliard kr. af til kulturområdet. Der investeres i dansk kulturarv med penge til istandsættelser af fortidsminder. Finansloven hjælper også private virksomheder, der får flere penge til at dække udgifter til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med byggeprojekter. Desuden er der endnu engang penge til dansk film.

Pressemeddelelse
27.11.2023

Regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige har indgået aftale om finansloven for 2024. Med finansloven er der i alt afsat over 1,1 mia. kr. til kulturområdet i 2024-2027. I udmøntningen af regeringens finanslovsudspil er der særligt tre nye områder, der får tilført penge på kulturområdet.

Tidligere på måneden blev der med filmaftalen sikret den største enkeltstående investering i dansk film i mere end 20 år. Nu får dansk film yderligere 40 mio. kr. i 2024 til en ét-årig ekstraordinær indsats for sikring af den danske filmbranche. Den danske filmbranche oplever i øjeblikket produktionsnedgang og konkurser og ser ind i et problemfyldt år. De ekstra penge kommer oveni de årlige 622 mio. kr., der er afsat med Filmaftale 2024-2027: En stærk filmnation, der blev indgået mellem regeringen, SF, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet den 15. november 2023.

Finansloven investerer også i dansk kulturarv og sikrer vedligeholdelsen af fortidsminder. Over hele landet er der fortidsminder, der er truet af sammenstyrtning eller nedbrydning. Derfor er der sat 15 mio. kr. af til at istandsætte en række fortidsminder, hvor der er risiko for ned- eller sammenstyrtning. Konkret går pengene til Hammershus på Bornholm, Gurre Slotsruin i Nordsjælland, Øm Jættestue på Midtsjælland og de nordjyske jættestuer Ørnhøj og Klovenhøj. Der er også sat 20 mio. kr. af til vedligeholdelse af blandt andet Brede Værks boliger, Ordrupgaard og Trekroner Fort.

Der er endvidere penge til museernes bevaring af vores kulturarv. Landets statsanerkendte museer får i alt 25 mio. kr. til at styrke deres arbejde med bevaring og registrering af deres samlinger frem mod implementeringen af en museumsreform.

Finansloven sikrer samtidig, at private virksomheder får mindre økonomisk risiko ved byggeprojekter, hvor der opstår behov for arkæologiske undersøgelser. Der bliver årligt fra 2024 og frem sat 25 mio. kr. ekstra af til et løft af en pulje til arkæologiske undersøgelser, der kan reducere private bygherrers udgifter til undersøgelser i forbindelse med byggeprojekter.

Som led i finanslovsaftalen er der sat 19,0 mio. kr. af til ni lokale initiativer på kulturområdet. Det vil desuden fremgå af finansloven, at der er afsat en reserve på 100 mio. kr. årligt i 2025-2027 til en museumsreform.

Læs mere om aftalen om finanslov her. 

I finansloven for 2024 indgår også penge til blandt andet et forsøg med kulturpas, et nyt institut for spiludvikling og et styrket Team Danmark, som alle var en del af regeringens finanslovsforslag.

Læs mere om finanslovsforslaget her.

Se tabel med overblik over finansloven på kulturområdet her. 

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”Jeg er stolt af denne aftale, der styrker kulturen i hele landet. Vi lovede i regeringsgrundlaget at styrke kulturen markant, nu sætter vi igen handling bag ordene. Vi sætter over 1 milliard kr. af til kulturen. Det er et markant løft af hele kulturområdet.

Den danske filmbranche er udfordret efter en tid med produktionsnedgang. Vi har for ganske kort tid siden med filmaftalen givet dansk film en historisk saltvandsindsprøjtning, men derudover er der brug for ekstra hjælp i 2024, indtil det nye kulturbidrag fra streamingtjenesterne træder i kraft. Derfor giver vi ekstraordinært 40 mio. kr. i 2024. Vi er nødt til at sikre yderligere støtte til filmområdet allerede næste år, hvis vi fortsat vil have en filmbranche, der sikrer dansk film af høj kvalitet.

Danske museer står over for en ny udvikling, når vi næste år skal have en museumsreform. Museerne er et meget vigtigt område for mig som minister, derfor er jeg glad for, at vi næste år giver museerne mulighed for at løfte kvaliteten af deres samlinger og bevaringsarbejde over hele landet. Vi skal passe på Danmarks kulturarv, og derfor retter vi også op på de af landets fortidsminder, der er mest truede af forfald. Det gælder blandt andet Hammershus på Bornholm. 

Vi vil gerne undgå, at mindre virksomheder står med uoverstigelige regninger, når der skal laves arkæologiske undersøgelser i forbindelse med byggeprojekter. Det er naturligvis vigtigt, at vi bliver klogere på vores fortid, men hele regningen for udgravningerne skal ikke lande hos borgere og virksomheder.”

Fakta om lokale initiativer

Faaborg Museum

Der udmøntes 5,0 mio. kr. som et projekttilskud i 2024 til Faaborg Museum med henblik på forbedret klimastyring i Faaborg Museum. 

Museum Sønderjylland

Der udmøntes 4,5 mio. kr. som et ekstra driftstilskud i 2024 til Museum Sønderjylland med henblik på at understøtte, at flere af museets udstillinger kan holdes åbent i 2024.

Egtvedpigens Verden

Der udmøntes 3,0 mio. kr. som et projekttilskud til Vejlemuseerne i 2024 med henblik på at etablere oplevelsescenteret Egtvedpigens Verden.

Projekt Ouverture for børn og unge

Der udmøntes 2,0 mio. kr. som et projekttilskud til Copenhagen Phil i 2024 øremærket initiativet Ouverture for børn og unge.

Nordkraft Big Band

Der udmøntes 2,0 mio. kr. som et driftstilskud i 2024 til Nordkraft Big Band.

Mindesten og omegn ved Skæring Hede

Der udmøntes 1,0 mio. kr. som et projekttilskud i 2024 til istandsættelse af mindestenen og det omkringliggende område ved Skæring Hede.

Fiskeriets Hus

Der udmøntes 0,5 mio. kr. som et projekttilskud i 2024 til Ringkøbing Fjord Museer øremærket til en kortlægning af bygningerne i Fiskeriets Hus.

Danmarks Flymuseum

Der udmøntes 0,5 mio. kr. som et ekstra driftstilskud i 2024 til Danmarks Flymuseum til udvikling af en ny udstilling.

K7 – syv dages kultur

Der udmøntes et driftstilskud på 0,5 mio. kr. i 2024 til kulturorganisationen ADBC med henblik på støtte til initiativet K7, hvor unge mellem 18 og 27 år får gratis adgang til 180 museer og udstillingssteder over hele landet i uge 37.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16