Ny aftale forlænger og giver ekstra Corona-kompensation

Der er yderligere corona-hjælp på vej til kulturen, når vigtige kompensationsordninger på Kulturministeriets område nu forlænges. Samtidig etableres nye puljer målrettet folkehøjskolerne, museerne og de sæsonafhængige kunstnere i julen. Det har regeringen i samarbejde med Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet netop besluttet.

Pressemeddelelse
17.12.2020

Aftalen, der er indgået af et bredt flertal i Folketinget, er et tillæg til aftalen om kompensation til hele landet fra 10. december.
Læs Aftalen her

Kulturminister Joy Mogensen siger: ”Det er og har hele tiden været regeringens mål at holde hånden under dem, der er økonomisk hårdt ramt af restriktionerne. Med aftalen afhjælper vi nogle udfordringer som dele af kultur-, forenings- og idrætslivet står overfor. Samtidig forlænger vi og tilfører ekstra midler til nogle af de hjælpepakker, der er etableret på Kulturministeriets område.”

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard siger: ”Jeg er meget glad for, at vi har indgået endnu en aftale, der skaber tryghed for både virksomheder, lønmodtagere og kultur- og idrætsliv. Selv om vi er tættere på en vaccine, må vi konstatere, at kampen mod corona langt fra er vundet endnu. Det høje smittetryk betyder, at vi må indføre skrappere restriktioner, og derfor er det afgørende, at hjælpen følger med. Og så lytter vi selvfølgelig også, når virksomhederne siger, det er for teknisk og svært at ansøge om hjælp. Derfor forenkler og forbedrer vi nu også kompensationsordningerne."

Torsten Schack Pedersen og Kim Valentin, Venstre, siger: "Situationens alvor gør, at det vigtigt, at der skabes klare rammer for virksomhedernes kompensationsmuligheder. Aftalen løser en række af de problemer, som hjælpepakkerne har haft fra starten – herunder problemerne med virksomheder med såvel åbne som tvangslukkede afdelinger. Ligeledes åbnes der nu for delvis udbetaling af kompensation til delvist godkendte ansøgninger. Det vil sikre virksomhederne hurtigere svar og hurtigere udbetalinger. Kulturlivet er hjulpet af denne ordning, men der er væsentligt huller og utilstrækkeligheder, som vil kræve yderligere forhandlinger."

Katrine Robsøe, Radikale Venstre, siger: "Med helt nødvendige restriktioner er det også helt nødvendigt at holde hånden under danske virksomheder, vores kulturliv og vores arbejdspladser. Sammen med adgangen til de store hjælpepakker og lønkompensation får vi med aftalen her løst flere af de udfordringer, som har voldt store problemer tidligere. Derfor er jeg især glad for, at vi har fundet knapper at skrue på for at få pengene hurtigere ud til dem der har behov for dem. Samtidig har vi fundet en model for virksomheder, der har flere butikker, hvilket desværre har været en stor udfordring tidligere, og vi får udvidet de ordninger, vi har set stor efterspørgsel på som for eksempel omstillingspuljen for hoteller."

Karsten Hønge, Socialistisk Folkeparti, siger: "Danmark lukker ned, og Folketinget lukker op for støtte. SF støtter aftalen, som rækker en helt nødvendig hjælpende hånd til mennesker på dagpenge, sygedagpenge og som er underlagt 225 timers-reglen. Studerende får ekstra lån og adgang til supplerende indkomst. SF mener, at det er helt nødvendigt, at forlænge hjælpepakkerne, og holde hånden under mange i kulturlivet."

Victoria Velásquez og Søren Søndergaard, Enhedslisten, siger: "Det har været vigtigt for Enhedslisten, at vi både får reddet arbejdspladser og holdt hånden under de pressede lønmodtagere, kunstnere og små selvstændige. Det skal gå hånd i hånd med, at vi i fællesskab hjælper de mennesker, der er ramt af sygdom og arbejdsløshed. Endelig bliver dagpengeuret sat i bero. Sanktionerne bag den såkaldte ”225-timersregel” mod kontanthjælpsmodtagere suspenderes. De udfaldstruede på sygedagpenge bliver grebet og vi gør det klokkeklart, at du ikke må tabes, hvis corona-krisen betyder, at din behandlingstid bliver forlænget. Kulturen får tiltrængt 1. hjælp, så det bliver lidt lettere at overleve en svær tid. Det ændrer ikke ved de grundlæggende strukturelle problemer vi har i samfundet, men aftalen holder hånden under mange mennesker, der ellers ville være klemt."

Mona Juul og Birgitte Bergman, Konservative, siger: "Endelig lykkedes det at forbedre hjælpepakkerne. Vi ser nu frem til, at det bliver nemmere at dokumentere tab, at sagsbehandlingen bliver mere smidig, og at hjælpen kan nå ud til flere. Herunder mulighed for delvis udbetaling. Det har også været helt afgørende, at vi fik løst udfordringen med at hjælp ikke er afhængig af, om en virksomhed har ét CVR nr eller flere - fx pr butik eller hotel. Desuden er vi godt tilfredse med at have fået en skattelåneordning, ligesom vi i oktober lavede en momslåneordning. Det giver mulighed for tiltrængt ekstra likviditet. Vi er også godt tilfredse med at flere brancher kan komme på dvaleordning. Og at vi hjælper mange kulturinstitutioner og kunstnere, som er afhængige af julesæsonen. Endelig bliver der nu sat fokus på bedre kommunikation af de efterhånden utallige og komplicerede hjælpepakker." 

Torsten Gejl, Alternativet, siger: “Danmark må desværre igennem endnu en nedlukningen for at få has på Covid-19. Dette kræver massiv støtte til erhvervslivet , studerende, socialt udsatte, syge  og ikke mindst kulturlivet. Alternativet er derfor glade for at kunne støtte op om aftalen og give en håndsrækning til de hårdest ramte.”

Kasper Sand Kjær, Socialdemokratiet, siger: "Tak til partierne bag aftalen for endnu engang at tage ansvar for, at vi fastholder så mange arbejdspladser som overhovedet muligt, hjælper vores virksomheder i en svær tid og sikrer, at vores kulturinstitutioner, kunstnere og foreningsliv kommer sikkert igennem krisen. Det er dansk politik når det er allerbedst."

Mange af institutionerne og aktørerne på Kulturministeriets område kan først og fremmest søge ind i de generelle puljer. Derefter er der etableret en række puljer, der kan afhjælpe andre økonomiske udfordringer.

Ny hjælp til kulturen i aftalen:

Højskoler: Aftalepartierne er enige om, at der som supplement til de generelle kompensationsordninger etableres en særlig pulje til kompensation af folkehøjskolernes udgifter til aflyste korte kurser. Der afsættes i alt 20 mio. kr. hertil.

Aktivitetspuljen: Aktivitetspuljen får tilført 80 mio. kr. Aftalepartierne er enige om at følge forbruget af midler og mødes, hvis trækket viser sig at være større end forudsat.

Biografpulje: Biografpuljen forhøjes med 5 mio. kr.

Foreningspulje: Foreningspuljen, der hjælper lokale idræts- og fx spejderforeninger med at afbøde de økonomiske konsekvenser, forhøjes med 50 mio. kr.

Museumspulje: Der etablere en ny særskilt sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne.

Sæsonafhængige erhverv: Ny kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere i julesæsonen, som gælder i december måned.

Med den nye aftale forlænges en lang række kompensationsordninger og puljer, der ellers ville udløbe den 1. februar 2021 til og med den 28. februar 2021.

På Kulturministeriets område drejer det sig bl.a. om den midlertidige kunststøtteordning, nødpuljerne på kulturområdet, kompensation for faste omkostninger samt kompensation til aftenskoler, daghøjskolerne og Folkeuniversitet.

Parterne noterer sig, at der med aftalen af 27. oktober 2020 er etableret en kompensationsordning for folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler), daghøjskoler og Folkeuniversitet. Aftaleparterne er enige om, at ordningen også skal kunne hjælpe under nedlukningen.

Læs mere om aftalen på Erhvervsministeriets hjemmeside

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16