Nye arbejdslegater til økonomisk udfordrede kunstnere

Nu er der ekstra hjælp på vej til kunstnere, der har oplevet økonomiske udfordringer på grund af COVID-19 situationen. 25 mio. kr. til særlige arbejdslegater er klar til at blive søgt.

Pressemeddelelse
01.01.1970

Arbejdslegaterne udspringer af en politisk aftale fra efteråret indgået af regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet. 

Statens Kunstfond står for at uddele legaterne, og de målrettes professionelle kunstnere – både skabende og udøvende, der har lidt økonomisk tab i 2020 som følge af COVID-19. Legaterne skal hjælpe til, at kunstnere kan fortsætte deres arbejde også under de gældende Corona-restriktioner og samtidig gerne afprøve nye formater og række ud til nye målgrupper.

Kulturminister Joy Mogensen siger:
”Når scenelyset er slukket, står kunstnerne tilbage uden deres sædvanlige muligheder for at optræde eller udstille. Med flere hjælpeordninger kommer vi Corona-ramte kunstnere til undsætning, og de nye legater skal i en tid med begrænsede muligheder give et arbejdsrum med mulighed for tænke nyt og udvikle. På den måde kan den her svære situation forhåbentlig også føre nye spændende ting med sig. Vi har som samfund ikke råd til at miste vores kunstnere og de berigelser, de giver os.”

Læs mere om de nye arbejdslegater hos Statens Kunstfond. 

Baggrund om arbejdslegaterne 
Arbejdslegaterne kan søges af professionelle skabende og udøvende kunstnere, der arbejder inden for kunstretningerne under Statens Kunstfonds støtteområde: musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, film samt kunsthåndværk og design.

Arbejdslegaterne skal hjælpe dem, der er økonomisk udfordrede under den aktuelle COVID-19-situation, og legaterne skal sikre, at kunstnerne kan fortsætte deres kunstneriske virksomhed og udfolde deres kunst også under Corona-restriktioner. Målet med legaterne er derudover, at kunstnere kan udvikle nye formater/medie, og at kunsten bringes ud til nye målgrupper i Danmark.

Ansøgerne skal enten har tjent under 350.000 kr. på sit kunstneriske virke i 2020, eller have tabt minimum 30 % af årsindkomsten i 2020 sammenlignet med 2019 eller 2018. Dertil må ansøgerens indtægt fra kunstnerisk virke i referenceåret ikke overstige 800.000 kr. 

Puljen er nu åben for ansøgninger og kan søges frem til 1. marts 2021. 

Baggrund for andre hjælpeordninger til kunstnere
De særlige arbejdslegater er et af de politiske tiltag, der er besluttet, for at hjælpe kunstnere igennem corona-krisen. Ud over arbejdslegaterne, er der også iværksat hjælpeordninger som den midlertidige kunststøtteordning, aktivitetspuljen, særlige ordninger for sæsonbetonede kunstnere i sommer og ved juletid samt enkeltstående puljer som eks. ’Sammen om kunsten’ og 'pulje til kunstneriske sommeraktiviteter'. 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16