Rammerne på plads for nyt Kulturens Analyseinstitut

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 er blevet enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet skal ligge i Roskilde og skal sørge for nye indsigter på kunst- og kulturområdet.

Pressemeddelelse
11.05.2022

Danmark skal have et nyt analyseinstitut, som ved hjælp af viden og analyser skal bidrage til at udvikle kunst- og kulturområdet. Det gælder både ”på scenen, foran scenen og bag scenen”. Partierne bag finansloven for 2022 (regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne) har nu fastsat rammerne for instituttet.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

”Et analyseinstitut for kultur har været bredt efterspurgt af kulturlivet i mange år. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu har skabt rammerne for, at et nyt analyseinstitut kan bidrage til at udvikle kunst- og kulturområdet. Med instituttet får vi alle bedre adgang til viden og data om kunst og kultur, og samtidig skal instituttet være med til at sikre, at der er dialog og vidensdeling mellem kunstens og kulturlivets mange aktører. Jeg ser frem til at følge instituttets arbejde og læse kommende analyser.”

Socialistisk Folkepartis kulturordfører, Charlotte Broman Mølbæk, siger:

”Jeg er utrolig glad for, at vi endelig får et kulturens analyseinstitut i Danmark. Det har været diskuteret længe, men vi så særligt under coronaen, at der var et stor hul, når det gjaldt viden om kunsten og kulturen og på de mange forskellige måder, den har betydning for rigtig mange i Danmark. Et analyseinstitut er klart en opprioritering af kulturen i Danmark, og jeg ser frem til at følge arbejdet og de mange spændende inputs, vi vil få til at kvalificere de politiske beslutninger. Forhåbentlig vil det betyde et stærkere fokus og prioritering af kulturen i Danmark.”

Radikale Venstres kulturordfører, Zenia Stampe, siger:

"Kunst og kultur har i mange år levet en skyggetilværelse i dansk politik. Det var bl.a. dét, vi ønskede at gøre op med, da vi bragte forslaget om Kulturens Analyseinstitut med ind i finanslovsforhandlingerne sidste år. Nu går drømmen i opfyldelse, og vi håber, at Analyseinstituttet vil skabe mere fokus på kulturens betydning for mennesker og samfund. Personligt er jeg også glad for, at Analyseinstituttet kommer til at ligge i Roskilde. Placeringen tæt på København gør det nemt og ubesværet at samarbejde med alle de kulturelle organisationer, samtidig med at forankringen i Roskilde skaber en stærk forbindelse til det rige og alsidige kulturliv i provinsen.”

Enhedslistens kulturordfører, Søren Søndergaard, & Christian Juhl siger:

”Vi er i Enhedslisten glade for, at det er lykkes at skabe enighed om etablering af Kulturens Analyseinstitut. Vi ser frem til, at analyseinstituttet vil skabe overblik over og indsigt på kunst og kulturområdet både på scenen, foran scenen og bag scenen, og skabe kvalificeret og brugbare analyser for kunstnere, organisationer, institutioner og øvrige ansatte på kunst- og kulturområdet.

Fakta om Kulturens Analyseinstitut

Kulturens Analyseinstitut bliver en ny selvejende institution under Kulturministeriet. Instituttet skal være i stand til at sammenfatte, bearbejde og formidle aktuel og relevant forskning og viden fra ind- og udland, og samtidig skal instituttet have kapacitet til selv at gennemføre analyser, udredninger og undersøgelser.

Kulturministeren udpeger bestyrelsen, som skal repræsentere kompetencer inden for ledelse, økonomi, dansk og international kulturpolitik, kultur- og kunstfaglighed, viden om psykologi, sociologi og lignende, forskning samt statistik. Der lægges vægt på, at bestyrelsens medlemmer har en særlig indsigt i kulturlivet. Det er hensigten, at et af bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer et af de øvrige nordiske lande.

Den kommende bestyrelse nedsætter et rådgivende panel bestående af repræsentanter for kunst- og kulturlivet, som løbende inviteres til at indgå i en dialog om instituttets virksomhed.

Der blev i finansloven for 2022 afsat 4,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til Kulturens Analyseinstitut.

Læs mere her

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16