Rapport kaster lys over det danske marked for streamingtjenester

En ny rapport har kortlagt det danske streamingmarked og kommer med forslag til, hvordan streamingtjenester potentielt ville kunne bidrage til dansk indholdsproduktion. Rapporten bidrager med nyttig viden forud for de kommende medieforhandlinger, mener kulturministeren.

Pressemeddelelse
19.11.2019

Kulturminister Rasmus Prehn siger:

”Danske medier og dansk indhold udfordres af internationale aktører, der spiller en stadig større rolle herhjemme. Det hænger blandt andet sammen med danskernes streamingforbrug, der fortsætter med at stige –  også her spiller udenlandske medievirksomheder en stor rolle.

Med rapporten får vi ny brugbar viden, som kan bruges i forbindelse de kommende forhandlinger om et nyt medieforlig, hvor regeringen bl.a. vil pålægge streamingtjenester at bidrage til dansk indholdsproduktion. Det er kun fair og rimeligt, at udenlandske streamingtjenester bidrager mere til dansk indhold."

Rapporten, som er udarbejdet af Deloitte, præsenterer dels en kortlægning af det danske streamingmarked samt Deloittes overvejelser om, hvordan en eventuel forpligtelse for streamingtjenester til at bidrage til dansk indholdsproduktion kunne tilrettelægges.

Rapporten opstiller to modeller, der tager udgangspunkt i hhv. en investeringsforpligtelse, som pålægger streamingudbyderne på egen hånd at investere direkte i dansk indhold, samt en bidragsforpligtelse, som pålægger udbyderne at indbetale til en fond, hvor udbydere og producenter efterfølgende kan søge om støtte til at producere dansk indhold.

Omfanget af det økonomiske bidrag til dansk indholdsproduktion vil afhænge af hvilke tjenester, der skal være omfattet, og den nærmere udformning af forpligtelsen.

Baggrund

Den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti indgik som del af medieaftalen for 2019-2023 en aftale om en forpligtelse for udbydere af streamingtjenester til at investere i dansk indhold. På den baggrund bad Kulturministeriet Deloitte om at kortlægge streamingtjenester på det danske marked og opstille et bud på udmøntning af forpligtelsen.

Af den politiske forståelse mellem regeringen og dens støttepartier (RV, SF og EL) fra juni 2019 fremgår det bl.a., at regeringen vil ”tage initiativ til, at streamingtjenester bidrager mere til danskproduceret indhold”.

Læs rapporten "Forpligtelse for streamingtjenester" (pdf)

Bemærk rapporten er opdateret i august 2020

Find nyhed om opdaterede rapport

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16