Regeringen vil sikre bedre adgang til fortidsminder

Kulturministeren ønsker at ændre museumsloven, så der kommer en bedre balance mellem beskyttelse og formidling af vores fortidsminder.

Pressemeddelelse
05.11.2021

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har modtaget rapporten fra en arbejdsgruppe, der har haft til opgave at vurdere behovet for en ændring af museumslovens bestemmelser på fortidsmindeområdet. Baggrunden er, at flere konkrete sager, blandt andet Nyborg Slot-byggeriet, har stillet spørgsmålstegn ved, om lovgivningen på området for fortidsminder har den rigtige balance mellem beskyttelse og formidling.

Kulturministeren har nu fremlagt rapporten fra arbejdsgruppen for Folketingets partier.

 

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen siger:

"Så mange som muligt skal kunne opleve, forstå og have glæde af vores fælles kulturarv. Debatten om bl.a. Nyborg Slot og Bette Jenses Hyw har vist, at den nuværende lov trænger til en opdatering. Derfor skal vi have en endnu bedre balance mellem beskyttelse, formidling og tilgængelighed. Vi skal også gøre hverdagen lettere for de danskere, der bor på fortidsminder og sikre, at fredningen af nyere fortidsminder sker på grundlag af en faglig vurdering og ikke pr. automatik. Jeg ser frem til de kommende drøftelser med Folketingets partier om at ændre museumsloven. Rapporten fra arbejdsgruppen er et rigtig godt udgangspunkt for vores drøftelser."

 

Fakta om arbejdsgruppens anbefalinger

Styrket hensyn til formidling og tilgængelighed:

Arbejdsgruppen fik til opgave at se på muligheden for at styrke hensynet til formidling og tilgængelighed i forbindelse med dispensation til ændringer i beskyttede fortidsminder.

Arbejdsgruppen anbefaler at holde fast i det overordnede princip om, at der ikke må foretages ændringer. Men arbejdsgruppen foreslår også, at der i forbindelse med dispensation til ændringer, som tilgodeser formidling af og tilgængelighed til fortidsminder, i ekstraordinære tilfælde kan ske en mere lempelig administration. Det kan være for eksempel være for at styrke oplevelsen og forståelsen af fortidsminder, som umiddelbart er svære at forstå.

Fortidsminder i brug:

Arbejdsgruppen har også set på muligheden for at give større handlerum i relation til bebyggede fortidsminder og fortidsminder i brug. Her anbefaler den blandt andet at indføre en bagatelgrænse i forhold til ændringer. Formålet er at give større fleksibilitet og kunne imødekomme ønsker om mindre og midlertidige ændringer fra beboere på fortidsmindet.

Nyere fortidsminder:

Arbejdsgruppen lægger op til et opgør med det store omfang af automatisk beskyttelse af fortidsminder fra det 20. århundrede. Fortidsminder, som er opført efter 1865, skal først være beskyttede efter meddelelse og ikke pr. automatik. Grundlaget skal fremover være en konkret faglig vurdering. Der skal indføres en overgangsregel for de fortidsminder, der allerede er beskyttet efter gældende lov.

Klagenævn:

Endelig foreslår arbejdsgruppen at oprette en ny kulturarvsafdeling under Miljø- og Fødevareklagenævnet, som skal behandle klager over Slots- og Kulturstyrelsens afgørelser om dispensation efter museumslovens § 29 j.

Læs rapporten fra arbejdsgruppen her.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16