Nyheder COVID-19

Nyheder og pressemeddelelser udsendt i forbindelse med COVID-19/Coronavirus.

 •   | Pressemeddelelse
  Kunsten finder nye veje under Corona-krisen

  10 millioner kr. bliver nu uddelt til 71 nye projekter og formater, som skal skabe kunstoplevelser henover sommeren og næste år.

 •   | Nyhed
  Nødpuljer forlænget for kulturinstitutioner mv.

  En lang række tiltag er iværksat for at holde hånden under kulturinstitutioner rundt omkring i Danmark. Regeringen har forlænget en række af initiativerne, så de gælder frem til slutningen af august.

 •   | Nyhed
  Kommuner får refusion for aflyst børneteater

  Staten giver refusion til kommunerne, når de køber en børneteaterforestilling eller lignende. Den refusion består, også selvom mange af forestillingerne er aflyst pga. COVID-19.

 •   | Pressemeddelelse
  Nye aktiviteter skal øge livskvaliteten hos sårbare, udsatte og ældre under coronakrisen

  Kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter skal afhjælpe ensomhed og isolation blandt sårbare, udsatte og ældre borgere, som er særligt hårdt ramt af coronakrisen. 19 større projekter landet over bliver nu sat i gang.

 •   | Nyhed
  Søg sommerpakkens initiativer og puljer

  Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er blevet enige om at afsætte i alt 700 mio. kr. til en sommerpakke, hvoraf der er afsat 320,5 mio. kr. på Kulturministeriets område.

 •   | Pressemeddelelse
  Kompensation til sæsonafhængige kunstnere

  Nu er der ekstra hjælp at hente for kunstnere og selvstændige, som normalvis genererer en stor andel af deres årlige omsætning i sommermånederne. Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Alternativet er blevet enige om en ny kompensationsordning til selvstændige og kunstnere, hvis kerneforretning er kraftigt påvirket af forbuddet mod større arrangementer.

 •   | Pressemeddelelse
  Biblioteker og forfattere skal sætte skub i læselysten

  Landets folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre har nu mulighed for at søge tilskud til projekter, der øger danskernes læselyst og læsefællesskaber. Puljen med i alt 13 millioner kroner støtter projekter, som inddrager forfattere og andre kunstnere for at styrke et aktivt kulturliv på den anden side af corona-krisen.

 •   | Pressemeddelelse
  Sommerpakke giver kulturoplevelser til danskerne

  Regeringen og et stort flertal af Folketingets partier er blevet enige om at afsætte i alt 700 mio. kr. til en sommerpakke, der bl.a. skal give danskerne bedre mulighed for at dyrke kultur- og naturoplevelser i sommermånederne.

 •   | Pressemeddelelse
  Økonomisk opbakning til nye idrætsinitiativer

  Nu er der ekstra udlodningsmidler på vej til idrætten. I alt 17,6 mio. kr. til idrætsinitiativer bliver fordelt til nye og forskellige idrætsprojekter, der på hver sin måde skal sikre gode rammer for et idrætsaktivt liv.

 •   | Pressemeddelelse
  Ekstraordinær håndsrækning på 20 mio. kr. klar til film- og tv-branchen

  Kulturministeren har besluttet at oprette en særlig pulje, der skal hjælpe de film og tv-produktioner, der har ligget stille som følge af Corona-virussen, og som er særlig hårdt økonomisk ramt. Pengene afsættes på det kulturelle aktstykke, der i år fordeler i alt 271 mio. kr.

RSS feed