Nyheder COVID-19

Nyheder og pressemeddelelser udsendt i forbindelse med COVID-19/Coronavirus.

 •   | Pressemeddelelse
  Støtte på vej til nye højskoler

  Fem kommende højskoler er nu alle sikret et engangstilskud på hver 700.000 kr. Målet er, at skolerne får mulighed for at komme godt i gang med deres aktiviteter i en tid med vanskelige vilkår for nye skoler.

 •   | Pressemeddelelse
  10 mio. kr. i kultur-hjælp til ældre borgere

  En ny aftale med ekstra penge til kultur for ældre gør det muligt for kulturlivets mange aktører at hjælpe de ældre i tiden med COVID-19.

 •   | Nyhed
  Dialog om forsvarlig genåbning af kulturdanmark

  Kulturministeren inviterer nye sektorpartnerskaber til dialogmøder, for at få input til hvordan en gradvis, forsvarlig og kontrolleret genåbning af kultursektoren kan se ud. Input der spilles ind i de samlede forhandlinger om en gradvis åbning af Danmark.

 •   | Pressemeddelelse
  10 mio. kr. skal støtte udsatte og sårbare i Corona-krisen

  En ny aftale med ekstra penge til at skabe nye partnerskaber, gør det muligt for kultur-, idræts- og foreningslivet og højskolerne at hjælpe de mest sårbare grupper gennem Corona-krisen.

 •   | Pressemeddelelse
  Regionale spillesteder beholder tilskud

  De 18 regionale spillesteder, der er spredt rundt i Danmark, skal normalvis leve op til nogle aktivitetskrav for at kunne modtage deres statslige tilskud. I lyset af COVID-19 er det besluttet, at regionale spillesteder, der på grund af nedlukningen ikke kan leve op til kravene, ikke skal tilbagebetale deres tilskud.

 •   | Pressemeddelelse
  Regeringen støtter dansk forberedelse til OL og de Paralympiske Lege med 15 mio. kr.

  Corona-krisen og udskydelsen af sommerens OL og de Paralympiske Lege i Tokyo indtil 2021 sætter den danske forberedelse under voldsomt pres. Derfor har regeringen besluttet at give et ekstraordinært tilskud til DIF og Team Danmark til atleternes forberedelse.

 •   | Pressemeddelelse
  COVID-19: Nu åbner de første kompensationsordninger

  Nu er der åbnet for at søge de første kompensationsordninger, der er etableret for at hjælpe danske kulturinstitutioner og dansk kulturliv. Over de kommende uger vil de øvrige ordninger åbne for ansøgere.

 •   | Pressemeddelelse
  Nu bliver daghøjskolerne også hjulpet

  Der er nu bred politisk enighed om, at daghøjskolerne kompenseres for tabt deltagerbetaling. Daghøjskolerne ligestilles dermed med folkehøjskolerne, aftenskolerne og Folkeuniversitetet, som allerede har fået en kompensationsordning for tabt deltagerbetaling.

 •   | Pressemeddelelse
  Flere aflyste koncerter, festivaler og store motionsløb kan få kompensation

  Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere har besluttet at udvide kompensationsordningen til arrangører til og med 31. august. Deltagergrænsen sænkes fra 1000 til +350 deltagere, og arrangementer, som finder sted flere gange i en periode på op til 4 uger, omfattes af ordningen.

 •   | Pressemeddelelse
  Hjælp til nødlidende kulturinstitutioner og revyer

  Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere har besluttet at oprette en nødpulje, der kan søges af nødlidende kulturinstitutioner og sæsonbetonede scenekunstvirksomheder. Der spændes dermed et ekstra sikkerhedsnet ud under særligt nødlidende kulturinstitutioner og kulturinstitutioner, som falder igennem de øvrige hjælpepakker, som er lavet under COVID19-krisen.

RSS feed