Mediebrug på internettet

Befolkningens medieadfærd på internettet

Forfatter:
Kulturministeriet

Publiceret:
2015

Type:
Analyse, Temarapport

ISSN:
2445-852X

I rapporten bliver danskernes brug af internettet og af enheder brugt til internetadgang beskrevet. Det bliver også beskrevet, hvor ofte danskerne streamer forskellige typer af indhold eller læser aviser/blade på nettet. Herefter bliver det gennemgået, hvordan danskerne har adgang til det indhold, der bruger på nettet og hvilken adfærd, de har, når de støder på indhold, de skal betale for.

Resultaterne er flere steder brudt ned på relevante baggrundskriterier som fx alder og uddannelse.