SOCIALE MEDIER

I rapporterne om 'Sociale medier' bliver danskernes brug af sociale medier analyseret. Hvor mange danskere har profiler på hvilke og hvor mange sociale medier, hvor ofte bruger de dem, og til hvad? Resultaterne bliver flere steder opgjort på forskellige befolkningsgrupper for eksempel køn og alder.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

Der optræder i rapportlisten nedenfor også rapporter, hvis hovedfokus ikke er sociale medier, men som har delkapitler, der behandler sociale medier.

21 nyheder på kum.dk

Facebook og de publicistiske webmedier

Trafikken mellem de publicistiske nyhedsmediers hjemmesider og Facebook

Internetbrug og enheder, Nyhedsmedier og nyhedsbrug, Sociale medier, Temarapport/Kort nyt

1. januar 2014
Opdateret 30. januar 2024