Overblik: Retningslinjer for 3. fase af genåbningen

Regeringen og folketingets partier har besluttet at udvide den såkaldte fase 3 af genåbningen. Kulturministeriet har i samarbejde med aktører og sundhedsmyndigheder udarbejdet retningslinjer for de aktiviteter på Kulturministeriets område, der nu genåbner.

Den 6. juni indgik regeringen og alle partier i Folketinget en aftale om yderligere genåbning inden for idrætten og foreningslivet i Danmark, der sker som en del af den såkaldte fase 3 i genåbningen.

Af aftalen fremgår det bl. a., at partierne er enige om fra d. 8. juni at genåbne indendørs idræts- og foreningsliv, som ikke allerede er omfattet af åbning, samt at genåbne alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre.

Læs mere om aftalen om genåbning i fase 3 

Regeringen og Folketinget er desuden enige om at tillade op til 500 mennesker til idrætsbegivenheder. Samtidig indkaldes der til drøftelser af forsøg, med afvikling af nogle superligakampe med mere end 500 tilskuere. 

Læs mere om tilskuere til idrætsbegivenheder

Retningslinjer i forbindelse med genåbningen

Oversigt over offentliggjorte retningslinjer er tilgængelige her

https://kum.dk/covid-19/retningslinjer-for-genaabning/

Oversigt over udstedte bekendtgørelser findes her

Retningslinjerne skal blandt andet medvirke til at skabe tryghed blandt ansatte, publikum, besøgende og idrætsudøvere. Kulturministeriet gør opmærksom på at retningslinjerne er vejledende og ikke ændrer på institutionerne og foreningernes forpligtelser, som er beskrevet i gældende lovgivning.

Retningslinjerne er tilrettelagt i sektorpartnerskaberne på baggrund af retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, konkrete input fra deltagerne i sektorpartnerskabet og hensynet til den praktiske afvikling af aktiviteterne.

Ved spørgsmål eller behov for yderligere vejledning, kan der rettes henvendelse til relevante organisationer og brancheforeninger.

 

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16