Udvalg om DR’s bestyrelse er nedsat

Der er sat navne på de syv personer, der skal fremlægge forslag til en ny sammensætning af DR’s bestyrelse, der både sikrer faglige kompetencer, uafhængighed og en folkelig forankring.

Nyhed
10.08.2023

Der er nedsat et udvalg, der skal fremlægge forslag til, hvordan medlemmer af DR’s bestyrelse skal udpeges i fremtiden.

Som det fremgår af den indgåede Medieaftale for 2023-2026, Samling om frie medier og stærkt dansk indhold, af juni 2023 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne) og Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, er udvalgets opgave at fremlægge forslag til en ny sammensætning, der både sikrer faglige kompetencer, uafhængighed og en folkelig forankring. Her skal udvalget komme med bud på forskellige modeller. Læs Medieaftalen her: Samling om frie medier og stærkt dansk indhold

Som led i sit arbejde skal udvalget foretage en kortlægning af sammenlignelige bestyrelsesorganer i udvalgte europæiske public service-institutioner.

Endelig skal udvalget inddrage anbefalinger fra Statens Ejerskabspolitik om blandt andet sammensætning og kompetencer for bestyrelser i statslige selskaber, i det omfang anbefalingerne er relevante for DR.

Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger:

”DR er en moderne public servicemedievirksomhed, der er i skarp konkurrence med blandt andet internationale streaming-giganter. DR har behov for en bestyrelse, der kan navigere sikkert i en digital medievirkelighed. Samtidig skal bestyrelsen have en folkelig forankring og sammensættes på en måde, så vi sikrer uafhængighed mellem DR og politikerne på Christiansborg. Vi har nedsat et udvalg, der skal finde den rette balance og pege på en model for en fremtidig bestyrelse i DR. Jeg ser frem til at modtage anbefalingerne.”

Udvalget skal afslutte sit arbejde i 2023, hvorefter udvalgets forslag skal danne udgangspunkt for efterfølgende politiske drøftelser mhp., at der kan udpeges en ny bestyrelse i DR med virkning fra 2025.

Læs udvalgets kommissorium her.

Fakta:

Følgende personer er medlem af udvalget:  

Steen Kyed, formand for udvalget og afdelingschef Kulturministeriet.

Adrian Lübbert, afdelingschef Finansministeriet.

Anne Mette Dissing-Immerkær, partner hos Heidrick & Struggles.

Mette Maix, tidl. adm. dir. Rosendahl.

Gitte Rabøl, selvstændig rådgiver og medlem af Radio- og tv-nævnet.

Peter Normann, finansdirektør Gyldendal.

Henrik Ravn, selvstændig rådgiver.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16