Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Kulturministeriet kan læses her på hjemmesiden. Du kan abonnere på pressemeddelelser og dermed få dem tilsendt pr. mail.
Abonnér på nyhedsbreve

 •   | Pressemeddelelse
  4 mio. kr. årligt til Dansk Danseteater

  Kulturministeren har netop aftalt med regeringspartierne og Dansk Folkeparti at bevilge 4 mio. kr. årligt fra 2010 til Dansk Danseteater. Bevillingen gives først og fremmest med henblik på at styrke Dansk Danseteaters turnerende aktiviteter i Danmark.

 •   | Pressemeddelelse
  Midler til musicaluddannelse

  Kulturministeren har netop aftalt med regeringspartierne og Dansk Folkeparti at bevilge midler til etablering af musicaluddannelse i provinsen.

 •   | Pressemeddelelse
  Væsentlig flere skal uddannes i entreprenørskab

  I fremtiden skal væsentlig flere elever og studerende have undervisning i entreprenørskab. Samtidig oprettes en ny fond, der samler indsatsen. Det er kernen i regeringens nye strategi for uddannelse i entreprenørskab.

 •   | Pressemeddelelse
  Musiklæreruddannelsen styrkes

  En helt ny uddannelse i musik og styrkelse af samarbejdet mellem professionshøjskoler og musikkonservatorier. Det er nogle af de forslag, en arbejdsgruppe nedsat af Kulturministeriet og Undervisningsministeriet nu fremlægger for at styrke musiklæreruddannelsen.

 •   | Pressemeddelelse
  Huskunstnerordningen fortsætter

  Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale på kulturområdet for finanslovsåret 2010. Aftalen sikrer blandt andet, at Huskunstnerordningen fortsættes til og med 2013. Der afsættes 41,6 mio. kroner til Huskunstnerordningen over en ny fireårig periode.

 •   | Pressemeddelelse
  6 mio. kr. til arkitektur- og designforskningen

  Den nye aftale om fordeling af UMTS-midlerne betyder flere penge til forskning i arkitektur og design.

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturministeren klar med dansk bidrag til UNESCOs fond for kulturel mangfoldighed

  Kulturminister Carina Christensen har besluttet at indbetale 200.000 kr. til den frivillige fond, som UNESCO har oprettet for at støtte implementeringen af konventionen om kulturel mangfoldighed.

 •   | Pressemeddelelse
  Slukning af det jordbaserede analoge tv-signal

  Natten mellem lørdag den 31. oktober og søndag den 1. november slukkes der for det jordbaserede analoge tv-signal i hele Danmark. Med slukningen overgår Danmark helt til digitalt jordbaseret tv.

 •   | Pressemeddelelse
  7 breddeidrætskommuner udvalgt

  Kulturminister Carina Christensen og Nordea-fonden har i dag udvalgt 7 kommuner til breddeidrætskommuner.

 •   | Pressemeddelelse
  NYE REGLER OM FORDELING AF TV-PROGRAMMER I FÆLLESANTENNEANLÆG

  Kulturministeriet har i dag udsendt en bekendtgørelse om, hvilke tv-programmer fællesantenneanlæg er forpligtede til at fordele i anlæggene, dvs. de såkaldte ”must carry”-forpligtelser

RSS feed