TV OG STREAMING

I rapporterne om 'TV og streaming' bliver danskernes sening af både almindeligt flow-tv og streaming undersøgt - også i længere tidsserier. Derudover er der blandt andet analyser af seningen af public service-tv og ikke-public service-tv. Resultaterne bliver flere steder opgjort på forskellige befolkningsgrupper for eksempel køn og alder.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

Der optræder i rapportlisten nedenfor også rapporter, hvis hovedfokus ikke er tv og streaming, men som har delkapitler, der behandler emnet.

15 nyheder på kum.dk

Opdateret 30. januar 2024