TV OG STREAMING

I rapporterne om 'TV og streaming' bliver danskernes sening af både almindeligt flow-tv og streaming undersøgt - også i længere tidsserier. Derudover er der blandt andet analyser af seningen af public service-tv og ikke-public service-tv. Resultaterne bliver flere steder opgjort på forskellige befolkningsgrupper for eksempel køn og alder.

Rapporteringens dataserier bliver som udgangspunkt opdateret årligt, nogle dog med større intervaller.

Der optræder i rapportlisten nedenfor også rapporter, hvis hovedfokus ikke er tv og streaming, men som har delkapitler, der behandler emnet.

15 nyheder på kum.dk

Mediebrug på internettet

Befolkningens medieadfærd på internettet

Internetbrug og enheder, Sociale medier, Temarapport/Kort nyt, Tv og streaming

1. januar 2015

Tv 2015

Befolkningens brug af flow-tv og streaming

Tv og streaming

1. januar 2015

Internetbrug og enheder 2015

Danskernes brug af internettet og de digitale platforme

Internetbrug og enheder, Sociale medier, Tv og streaming

1. januar 2015

Tv 2014

Befolkningens brug af flow-tv og streaming

Tv og streaming

1. januar 2014

Mobil/tablet 2014

Befolkningens brug af mobiltelefoner og tablets på internettet

Internetbrug og enheder, Sociale medier, Tv og streaming

1. januar 2014
Opdateret 30. januar 2024