Pressemeddelelser

Pressemeddelelser fra Kulturministeriet kan læses her på hjemmesiden. Du kan abonnere på pressemeddelelser og dermed få dem tilsendt pr. mail.
Abonnér på nyhedsbreve

 •   | Pressemeddelelse
  10 mio. kr. til nye formidlingstiltag på bibliotekerne

  Samarbejde og læring i den digitale hverdag har været centralt for de biblioteker, der har søgt om penge til nye formidlingstiltag. Projekterne er målrettet borgerne og skal styrke kulturformidlingen og folkeoplysningen i lokalsamfundet.

 •   | Pressemeddelelse
  Kulturministeriet følger op på revisionskritik af institutioners indkøbspraksis

  Rigsrevisionen har i dag offentliggjort en undersøgelse af indkøb af varer og tjenesteydelser på Det Kgl. Bibliotek, Det Kgl. Teater og Kapel, Kulturstyrelsen, Rigsarkivet, Statens Museum for Kunst samt Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme.

 •   | Pressemeddelelse
  Radiogatekeeper på DAB og fortsat delte lokalradiofrekvenser på FM

  Medieaftalekredsen har besluttet, at sendemulighederne til landsdækkende kommerciel DAB-radio skal udbydes til en gatekeeper. Det er desuden besluttet, at de kommercielle og ikkekommercielle lokalradiostationer på FM også fremover vil kunne dele frekvenser.

 •   | Pressemeddelelse
  Kultursatsningen i Kina åbner døre for nye initiativer i 2016

  Den stort anlagte danske kultursatsning i Kina har øget opmærksomheden om dansk kultur i Kina og styrket de dansk-kinesiske samarbejdsrelationer. Evaluering fra analyseinstituttet Oxford Research viser stor tilfredshed hos de deltagende danske aktører, der fortsætter med nye projekter i 2016.

 •   | Pressemeddelelse
  Indsatsen mod matchfixing styrkes

  Anti Doping Danmark bliver ansvarlig for koordineringen af kampen mod matchfixing.

 •   | Pressemeddelelse
  10 mio. kr. til fremme af integritet i idrætten og idræt for udsatte

  Dansk idræt styrkes nu økonomisk på tre konkrete områder: 1 mio. kr. til Anti Doping Danmarks platform til bekæmpelse af matchfixing, 3 mio. kr. til Play the Games arbejde for at fremme god forvaltning og bekæmpe korruption i internationale idrætsorganisationer, samt 6 mio. kr. til understøttelse af idræt for udsatte personer.

 •   | Pressemeddelelse
  Team Tvilling vinder Kulturministerens Handicapidrætspris 2015

  Team Tvilling, bestående af Peder og Steen Mondrup, blev ved aftenens sportsgalla i Messecenter Herning hyldet for at være innovative iværksættere på idrætsområdet og fremstå som et enestående eksempel på, hvordan inklusion kan praktiseres i virkeligheden.

 •   | Pressemeddelelse
  4 mio. kr. til folkeoplysning og højskoler

  Frivillige foreninger, aftenskoler, landsdækkende organisationer m.v. har modtaget tilskud til projekter om det demokratiske skolesystem i praksis, aftenskole i boligsociale områder og højskoleophold for flygtninge.

 •   | Pressemeddelelse
  Ny bedømmelseskomité til Nordisk Råds Litteraturpris

  Lektor i litteratur Elisabeth Friis, professor i litteratur Peter Stein Larsen og chefredaktør for Litteratursiden.dk, Lise Vandborg (suppleant) er blevet udpeget til den danske bedømmelseskomité til Nordisk Råds Litteraturpris.

 •   | Pressemeddelelse
  Gitte Ørskou genudpeges som bestyrelsesformand for Statens Kunstfond

  Kulturminister Bertel Haarder har udpeget museumsdirektør Gitte Ørskou (KUNSTEN i Aalborg) til at stå i spidsen for Statens Kunstfonds Bestyrelse i de næste to år. Samtidig har han beskikket medlemmerne til fondens 6 legatudvalg for de næste 4 år.

RSS feed