Danmark får seks nye, nationale talentkommuner

Holstebro, Viborg, Esbjerg, Holbæk, Aarhus og Fredericia. Det er de nye, nationale talentkommuner, som er udpeget i dag. Udpegningen er en del af kulturministerens talentindsats, der skal styrke lokale talentmiljøer ude i landet og hjælpe unge talenters vej til at skabe sig en professionel karriere.

Nyhed
13.02.2019

Kulturminister Mette Bock siger:

”Danmark lever af sine talenter, og vi skal i fremtiden være endnu bedre til at hjælpe vores børn og unge med at udvikle deres talent indenfor kunstarterne. Ved at udpege seks nationale talentkommuner og 10 talentmiljøer er jeg sikker på, at flere af vores unge vil udvikle deres talent til også at blive en levevej.

Jeg bliver glad, når jeg ser, hvordan kommuner og lokale aktører har taget tanken om at udvikle og pleje talenter inden for alle mulige kunstarter til sig. Der er virkelig noget at komme efter for unge talenter, og indsatserne vil komme både dem og hele samfundet til gavn.”

Om talentindsatsen og de nye talentkommuner

Kulturminister Mette Bock lancerede i april 2018 en talentindsats, der skal styrke og udvikle lokale talentmiljøer. Det har været muligt at søge om at blive udpeget som talentkommune og støtte til nye talentmiljøer.

De fem talentkommuner Holstebro, Viborg, Esbjerg, Holbæk og Aarhus, som har formuleret en strategi for talentudvikling inden for en række kunstområder, modtager samlet 5,3 mio. kroner. Herudover har Fredericia Kommune benyttet den mulighed, der lå i talentkommunepuljen, om at søge om at blive udpeget som talentkommune på baggrund af sit ambitiøse talentarbejde, men uden at søge tilskud fra puljen. 

Derudover er der udpeget 10 talentmiljøer, som modtager 2,5 mio. kroner, som etablerer eller udvikler talentmiljøer inden for folkemusik og folkedans, musik, musical, scenekunst, billedkunst, tegning, ballet og moderne dans, litteratur, kunsthåndværk, design og cirkus. De 10 talentmiljøer er:

  • Orkesterefterskolen - Etablering af et talentmiljø for folkemusik og – dans (landsdækkende projekt)
  • Dansk Talentakademi i Holstebro og omliggende kommuner
  • Billedskolen, Horsens - Visuelt Gymnasium
  • Det kgl. Teaters balletskole og lokale balletmiljøer rundt omkring i landet
  • Odense Musikskole – Et tværæstetisk talentmiljø
  • Gentofte Kommune – Kunstcubator
  • SGK-Landsforening – Konsolidering af Landsforeningen for Scenekunstneriske Grundkurser
  • Limfjordsteatret – TeaterTalent Mors
  • Odsherred Kommune – Forfatterskolen
  • AFUK – Dansk Cirkus Talent (Aarhus og København)

Foruden talentkommunerne og talentmiljøerne er der som en del af talentindsatsen samtidig oprettet et karriereprogram til de allerbedste talenter, som har internationalt potentiale til at blive en del af eliten indenfor deres fag. Programmet indebærer individuelle karriereplaner, støtte fra professionelle mentorer og økonomisk støtte til aktiviteter.

Yderligere oplysninger

Kulturministeriets pressetelefon: 22 76 51 16
Aarhus Kommune – Martin Robert Nielsen, Seniorkonsulent, tlf.: 51 57 67 32

Esbjerg Kommune – Christian Korsgaard, Stabsleder Børn & Kultur, tlf.: 76 16 19 10

Fredericia Kommune – Lars Ejby Pedersen, Formand for Kultur og Idrætsudvalget, tlf.: 40 54 83 78 / Arne Gaardsted Jørgensen, forstander af Den Kreative Skole, tlf.: 20 85 51 00Holstebro Kommune – Lisbet Gormsen, Kulturchef, tlf.: 40 42 04 02

Holbæk Kommune – Brian Worm Ahlquist, Chef for Kultur, Fritid og Borgerservice, tlf.: 72 36 62 93

Viborg Kommune – Lene Rikke Bresson, Kulturskoleleder, tlf.: 87 87 36 60