Medier

Vil du vide mere om medier?

Mediepolitikken betragtes som en integreret del af kulturpolitikken. Hovedparten af reguleringen af medier hører derfor under kulturministerens ressort.
Læs mere om medielovgivningen og om medier generelt

Medieaftaler

På medieområdet er der tradition for at indgå flerårige politiske aftaler om rammerne for mediepolitikken.
Læs mere om nuværende og tidligere medieaftaler

TV

En stor del af danskernes samlede medieforbrug finder stadig sted på de traditionelle tv-platforme.
Læs mere om de forskellige programvirksomheder som DR og TV 2

Radio

Det er i Danmark muligt at modtage radio på forskellige platforme: via det jordbaserede sendenet (FM og DAB), via kabel, via satellit og via internettet.
Læs mere om radio på Kulturministeriets området

Mediestøtte til trykte og digitale medier

Mediestøtte til trykte og digitale medier er reguleret i mediestøtteloven. Der ydes produktions- og innovationsstøtte til trykte og digitale medier.
Læs om de forskellige typer mediestøtte

Mediernes udvikling i Danmark - tal og statistik

Kulturministeriet offentliggør løbende faktuel viden om danskernes mediebrug, mediernes indhold og mediebranchens udvikling og vilkår.
Læs mere om mediernes udvikling i Danmark her

International mediepolitik

Hvert EU-medlemsland fører sin egen mediepolitik, mens EU siden 1989 har fastlagt regler og retningslinjer for spørgsmål af fælles interesse på det audiovisuelle område. Også i Europarådet udformes fælles retningslinjer på medieområdet.
Læs mere om mediepolitik i EU

Mere om medieområdet

Vil du vide mere om public service, medielicens og den teknologiske udvikling på medieområdet og om fravalg af den fælles programforsyning.
Læs mere om medier her

Vil du klage?

Klager over radio- og tv-programmer, herunder reklamer, skal i første omgang rettes til de pågældende radio- og tv-stationer og ikke til Kulturministeriet.
Læs om hvordan du kan klage